<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

ZenThonic (Obj?to?? netto: 946 ml)

Koncentrat z mangostanu i nie tylko
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Produkt zawiera substancj? s?odz?c?. Wyprodukowano z soków zag?szczonych.

G?ównym sk?adnikiem produktu ZenThonic jest mangostan – jeden z najbardziej warto?ciowych pokarmów ludzi zamieszkuj?cych kraje azjatyckie, okre?lany tak?e owocem bogów. W Azji do dnia dzisiejszego uwa?any jest za najbardziej cenny i ?wi?ty owoc, jednak w Ameryce Pó?nocnej oraz Europie nadal jeszcze ma?o znane jest jego dobroczynne dzia?anie.
Mangostan to ro?lina o wyj?tkowych walorach smakowych i unikalnym sk?adzie. Pochodzi z Archipelagu Malajskiego i zgodnie z legend?, zosta? podarowany ludziom przez Budd?. Ze wzgl?du na fakt, i? znany jest jako najbogatsze ?ród?o cennych ksantonów, o mangostanie mówi si?, ?e jest to Owoc Bogów. Sok z mangostanu cechuje si? bardzo wysokim w porównaniu z innymi owocami wska?nikiem ORAC, który wynosi ok. 17000.
Produkt wzbogacony jest równie? w inne starannie dobrane i bardzo cenne koncentraty z owoców, które zapewniaj? mu zarówno wspania?y, wyj?tkowy smak, jak i korzystne dzia?anie fizjologiczne.
 
Jak dzia?aj? sk?adniki aktywne ZenThonic?
 • wykazuj? dzia?anie antyoksydacyjne (mangostan, borówka amerykańska)
 • wspieraj? prac? uk?adu moczowego (wi?nie)
 • idealne do stosowania w okresie menstruacji (maliny)
Komu szczególnie polecamy?
 • Wszystkim osobom poszukuj?cym silnego wsparcia antyoksydacyjnego i chc?cym wspomóc funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego.
 • Osobom, które chc? korzystnie wp?yna? na uk?ad kr??enia.
 • Osobom chc?cym poprawi? swoj? kondycj? fizyczn?.  
 • Czynnym i biernym palaczom tytoniu.
 • Mieszkańcom zanieczyszczonych aglomeracji oraz u?ytkownikom telefonów komórkowych, komputerów itp.
 • Osobom prowadz?cym stresuj?cy tryb ?ycia.
 • Osobom preferuj?cym suplementy diety w p?ynie.
Czy wiesz, ?e... mangostan pochodzi z Archipelagu Malajskiego i zgodnie z legend? by? podarowany tubylcom przez Budd??

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Koncentrat soku z owocu mangostanu w?a?ciwego 10848 mg Koncentrat soku z czerwonych winogron 3000 mg Koncentrat soku z truskawek 900 mg Koncentrat soku z ?urawiny wielkoowocowej 360 mg Koncentrat soku z malin 150 mg Koncentrat soku z wi?ni 150 mg Koncentrat soku z jab?ek 90 mg Koncentrat soku z gruszek 90 mg Koncentrat soku z borówki amerykańskiej 90 mg Przecier gruszkowy 90 mg Sk?adniki:

woda, koncentrat soku z  owocu mangostanu w?a?ciwego (Garcinia mangostana) (36%), koncentrat soku  z czerwonych winogron (10%), koncentrat soku z truskawek (3%), koncentrat soku z ?urawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) (1,2%), naturalny aromat winogronowy, koncentrat soku z malin (0,5%), koncentrat soku z wi?ni (0,5%), koncentrat soku z jab?ek (0,3%), koncentrat soku z gruszek (0,3%), przecier gruszkowy (0,3%), koncentrat soku z borówki amerykańskiej (Vaccinium corymbosum) (0,3%), regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy, substancja konserwuj?ca: benzoesan sodu, substancja zag?szczaj?ca: pektyny, stabilizator: guma ksantanowa,  substancja s?odz?ca: sukraloza.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, jesli brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.

Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu. 
Warunki przechowywania: produkt nie otwarty nale?y przechowywa? w suchym i ch?odnym miejscu, z dala od ?róde? ciep?a, ?wiat?a, ujemnych temperatur. Po otwarciu produkt przechowuj w lodówce i spo?yj w ci?gu 45 dni. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X