<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

XShape (90 kapsu?ek - masa netto: 85,5 g)

Chrom (metabolizm t?uszczów) i inne sk?adniki
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Na ogó? d??ymy do uzyskania idealnej figury i pi?knie wyrze?bionej sylwetki. Nie zapominajmy jednak, ?e nadwaga i oty?o?? to nie tylko problem natury estetycznej, ale przede wszystkim kwestia zdrowia. Z tego powodu niezwykle wa?ne jest osi?gni?cie i utrzymanie w?a?ciwej masy cia?a. Stosuj?c XShape wzbogacisz swoj? diet? w sk?adniki, które b?d? wspomaga? procesy usuwania wolnych rodników oraz korzystnie wp?yn? na metabolizm t?uszczów, w?glowodanów i bia?ek.

Produkt XShape – to nowoczesna formu?a zawieraj?ca w sk?adzie aminokwasy, L-karnityn?, witaminy: C, B6, B12, niacyn? oraz pikolinian chromu

Jak dzia?aj? sk?adniki aktywne XShape?

 • bior? udzia? w budowie ró?nych bia?ek (np. bia?ek mi??niowych), jak równie? hormonów, przeciwcia?, enzymów (aminokwasy)
 • przyczyniaj? si? do w?a?ciwego funkcjonowania uk?adu nerwowego (witamina B6, B12, niacyna)
 • zmniejszaj? uczucia zm?czenia i znu?enia (witamina B6, B12, niacyna)
 • wspieraj? metabolizm energetyczny (witamina B6, B12, niacyna, witamina C)
 • dbaj? o prawid?owe funkcje psychologiczne, co jest niezwykle wa?ne podczas stosowania diety o obni?onej kaloryczno?ci (witamina B6, B12, niacyna)
 • pomagaj? w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym (witamina C)
Produkt zawiera równie? L-karnityn? oraz zosta? wzbogacony w chrom korzystnie wp?ywaj?cy na metabolizm w?glowodanów, t?uszczów i bia?ek oraz pomagaj?cy w utrzymaniu w?a?ciwego poziomu glukozy we krwi.

Komu szczególnie polecamy?

 • Osobom dbaj?cym o utrzymanie prawid?owej masy cia?a.
 • Osobom b?d?cym na diecie odchudzaj?cej.
 • Wszystkim osobom od?ywiaj?cym si? nieracjonalnie.
 • Osobom, które chc? uzupe?nieni? diet? w aminokwasy.

Czy wiesz, ?e...  oty?o?? brzuszn? rozpoznajemy, gdy obwód talii u m??czyzn przekracza 94 cm, natomiast u kobiet 80 cm?

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

L-arginina 136.6 mg L-lizyna 133.2 mg L-glutamina 106.6 mg L-ornityna 77 mg L-fenyloalanina 66.6 mg L-karnityna 50 mg L-tyrozyna 46.6 mg Witamina C 33.3 mg Niacyna 6.6 mg Witamina B6 1 mg Chrom 46.6 μg Witamina B12 1 μg Sk?adniki:

chlorowodorek L-argininy, chlorowodorek  L-lizyny, chlorowodorek L-glutaminy, kapsu?ka ?elatyna (?elatyna, gliceryna), chlorowodorek L-ornityny, L-fenyloalanina, L-karnityna, L-tyrozyna, witamina C, m?ka ry?owa, substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu), substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, niacyna, witamina B6, pikolinian chromu, witamina B12.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem. 

Produkt nie zast?pi odpowiedniej diety odchudzaj?cej, ?wiczeń fizycznych i zmiany stylu ?ycia.
Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu, kobiety w ci??y, karmi?ce matki. Produkt zawiera L-fenyloalanin?. Osoby z fenyloketonuri? nie powinny przyjmowa? tego produktu.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X