<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

VitalMan - NOWO?? (60 tabletek - masa netto: 49,9 g)

libido, samopoczucie
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Coraz wi?cej m?odych m??czyzn przez stres nie ma ochoty na zbli?enia. Presja w pracy, odpowiedzialno?? za rodzin?, brak czasu na wszystko, nie wspominaj?c ju? o przyjemno?ciach… A do tego oczekiwania, ?e prawdziwy m??czyzna zawsze musi by? w formie. Wszystkie te czynniki zaburzaj? relacje Panów w pracy, domu i ich ?ycie seksualne. Tak jednak by? nie musi!

MySite Pro o VitalMan
Obejrzyj film VitalMan dla wigoru i zdrowia m??czyzny w ka?dym wieku

Pot?ga i moc dla m??czyzn

VitalMan to specjalnie opracowany sk?ad pod k?tem m?skich potrzeb. 

Jak dzia?aj? sk?adniki aktywne VitalMan?

 • poprawi? libido oraz doznania seksualne (li?? Damiana, ?eń-szeń syberyjski, korzeń Maca)
 • wzmacniaj? zdolno?ci adaptacyjne organizmu oraz odporno?? na stres (?eń-szeń syberyjski)
 • poprawiaj? ogólne samopoczucie (?eń-szeń syberyjski)
 • korzystnie wp?ywaj? na kondycj? fizyczn? (?eń-szeń syberyjski)
 • zwi?kszaj? witalno?? (korzeń pokrzywy)
 • dodaj? energii (korzeń pokrzywy)
 • korzystnie wp?ywaj? na prawid?owe funkcjonowanie prostaty (korzeń pokrzywy)
 • zwi?kszaj? odporno?? (ekstrakt z guarany)
 • zapobiegaj? uczuciu zm?czenia psychicznego (ekstrakt z guarany)

M??czy?ni prowadz?cy satysfakcjonuj?ce ?ycie seksualne ?yj? d?u?ej i s? szcz??liwsi.Badania pokazuj? równie?, ?e s? mniej zagro?eni atakiem serca, problemami z prostat?, maj? lepsz? odporno??, samoocen? i ?pi? spokojniej. Totak?e doskona?e ?wiczenie dla poprawy sylwetki i kondycji.

Komu szczególnie polecamy VitalMan?

M??czyzn?, którzy chc?:

 • zadba? o prawid?owy poziom libido
 • wspomóc naturaln? aktywno?? seksualn?
 • poprawi? kondycj? fizyczn? i umys?ow? organizmu
 • korzystnie wp?yn?? na funkcjonowanie prostaty
 • ograniczy? objawy i skutki stresu
 • zniwelowa? zm?czenie.

Czy wiesz, ?e...  korzeń Muira puama zawarty w produkcie nazywany jest przez Indian amazońskich „drzewem potencji” lub „korzeniem m??czyzny”?

Ciekawe artyku?y:

?  B?d? witalny w pracy, w domu, w sypialni

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? zosta?y zg?oszone w powiadomieniu do G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Sproszkowany korzeń ?eń-szenia 200 mg Sproszkowany korzeń Muira Puama 200 mg Ekstrakt z nasion guarany (3:1) zawiera siarczyny 200 mg (standaryzowany 22% kofeiny) 44 mg Sproszkowany li?? Damiana 100 mg Sproszkowany korzeń kolcoro?la lekarskiego 100 mg Sproszkowany korzeń Maca 100 mg Sproszkowany korzeń pokrzywy zwyczajnej 100 mg Sproszkowane jagody ja?owca brazylijskiego 50 mg Sk?adniki:

stabilizator - fosforany wapnia (fosforan diwapiowy); sproszkowany korzeń ?eń-szenia - Eleuterokok kolczasty (Eleutherococcus senticosus), sproszkowany korzeń Muira Puama (Liriosma ovata), ekstrakt nasion guarany (Paullinia cupana) (zawiera siarczyny); stabilizator - celuloza (celuloza mikrokrystaliczna); sproszkowany li?? Damiana (Turnera diffusa), sproszkowany korzeń kolcoro?la lekarskiego (Smilax officinalis), sproszkowany korzeń Maca (Lepidium meyenii), sproszkowany korzeń pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), sproszkowana jagoda ja?owca (Juniperus brasiliensis); substancja przeciwzbrylaj?ca - kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), substancja glazuruj?ca – szelak, substancja wype?niaj?ca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona.
Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.

Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer:
CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor:
POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X