VeinCare (75 ml)

Krem ukojenie zm?czonych nóg

Krem piel?gnacyjny do nóg bez parabenów

Ka?dego dnia mamy do czynienia z nieprzyjemnymi czynnikami, które negatywnie wp?ywaj? na zdrowie naszych nóg. Czy jest kto?, kto nigdy nie odczuwa? pod koniec d?ugiego dnia „oci??a?o?ci” nóg, pal?cych, opuchni?tych stóp? Vein Care oferuje naturalne rozwi?zanie dla tych problemów.

Zdrowie nóg bez paj?czków!

Naturalna ochrona  dla Ciebie
Na podstawie badań, odkry? naukowych, tradycji powsta?a nowa receptura kremu VeinCare. Zawiera w sk?adzie unikaln? formu?? Soothex® (?ywica z kadzid?owca Boswellia serrata), ekstrakt z li?ci Vitis vinifera (winoro?li), witamin? E, ekstrakt z Siegesbeckia Orientalis, lecytyn?, gliceryn?.
To naturalna piel?gnacja nawil?aj?co-regeneruj?ca dla ci??kich nóg, poprawiaj?ca stan naczyń krwiono?nych, zwi?kszaj?ca ich napi?cie, zmniejszaj?ca widoczno?? paj?czków. Sk?adniki aktywne produktu pozostawiaj? równie? uczucie ukojenia i od?wie?enia skóry, nawil?aj? j?, zmi?kczaj?, od?ywiaj? i dzia?aj? tonizuj?co.

Komu szczególnie polecamy

Osobom:                                                                                                                                                            - chc?cym wzmocni? i poprawi? stan ?cian naczyń krwiono?nych                                                                        
- maj?cym na celu obni?enie napi?cia i oci??a?o?ci nóg oraz redukcji skurczy ?ydek                                       
- chc?cym zmniejszy? widoczno?? paj?czków                                                                                       
- przebywaj?cym d?ugi czas w pozycji stoj?cej lub siedz?cej
- nosz?cym obcis?e spodnie, niewygodne obuwie, buty na wysokim obcasie
- z nadwag?
- ma?o aktywnym fizycznie
- chc?cym ukoi?, nawil?y? i uelastyczni? skór?

7 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:
  • Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.

  • W procesie tworzenia nowoczesnych formu? kosmetyków CaliVita® staramy si? wykorzystywa? surowce naturalne.

  • Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.

  • Produkty s? wytwarzane zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le kosmetycznym.

  • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej).

  • Wszystkie surowce i produkty s? wolne od zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

    ?Produkty spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X