<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

URX 60 Tabl. (60 tabletek - masa netto - 63,9 g)

Wsparcie uk?adu moczowego
Suplement Diety
SUPLEMENT DIETY
 
Czy kiedykolwiek do?wiadczy?e? ci?g?ej potrzeby wizyty w toalecie, a potem bólu, uczucia pieczenia? Kto raz to prze?y? wie, jak ekstremalnie nieprzyjemne jest to uczucie.  

Szacuje si?, ?e oko?o 50% kobiet i 12% m??czyzn w ci?gu ?ycia do?wiadczy epizodu zaka?enia uk?adu moczowego. Ryzyko rozwoju infekcji uk?adu moczowego wzrasta zw?aszcza latem i w okresie jesienno-zimowym.

Przyczyny:

 • Zbyt lekkie ubieranie si?, zw?aszcza wych?odzenie stóp i nerek 
 • Obcis?a bielizna ze sztucznych w?ókien 
 • Obcis?e spodnie, legginsy 
 • Niew?a?ciwa higiena miejsc intymnych 
 • Korzystanie z publicznych toalet 
 • U?ywanie perfumowanych ?rodków higienicznych do miejsc intymnych 
 • Cz?ste kontakty intymne, zw?aszcza przypadkowe
 • Mokry kostium
 • Siadanie na mokrym
 • Wstrzymywanie moczu (np. podczas podró?y, na zakupach)
 • Brak spo?ycia wystarczaj?cej ilo?ci p?ynów

Kompleksowe wsparcie dla uk?adu moczowego 

Produkt URX uzupe?nia codzienn? diet? w unikalne, naturalne sk?adniki ro?linne: ekstrakt z li?ci buchu, ekstrakt z li?ci m?cznicy lekarskiej wspomagaj?ce prawid?owe funkcjonowanie uk?adu moczowego, ekstrakt z li?ci pokrzywy zwyczajnej wspieraj?cy funkcje wydalnicze nerek oraz podobnie jak witamina C wykazuj?cy korzystny wp?yw na uk?ad immunologiczny. To jednak nie wszystko - w sk?adzie produktu zawarty jest równie? cenny ekstrakt z owocu ?urawiny wielkoowocowej, ekstrakt z li?ci rukwi wodnej oraz D-mannoza.

Komu szczególnie polecamy? 

 • osobom, które chc? wspomóc prawid?owe funkcjonowanie uk?adu moczowego
 • cz?sto korzystaj?cym z basenów, ?a?ni
 • nara?onym na wych?odzenie
 • dostarczaj?cym organizmowi zbyt ma?e ilo?ci p?ynów
 • maj?cym cz?ste kontakty intymne

Czy wiesz ?e: u 30-44% kobiet po pierwszym incydencie problemów z uk?adem moczowo-p?ciowym dolegliwo?ci powracaj? w ci?gu 3 miesi?cy, u prawie po?owy – w ci?gu 12 miesi?cy?

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:
 • Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.

 • Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.

 • Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.

 • Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

 • Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.

 • Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.

 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.

  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj? pozytywne odpowiedzi na powiadomienia  G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

D-mannoza 150 mg Ekstrakt z owocu ?urawiny wielkoowocowej (12:1) 100 mg (standaryzowany 30% polifenoli) 30 mg Ekstrakt z li?ci pokrzywy zwyczajnej (4:1) 100 mg (standaryzowany 1 % kwasu krzemowego) 1 mg Ekstrakt z li?ci m?cznicy lekarskiej (4:1) 100 mg Ekstrakt z li?ci buchu (4:1) 30 mg Witamina C 20 mg Ekstrakt z li?ci rukwi wodnej (4:1) 17 mg Sk?adniki:

stabilizatory - fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), celuloza mikrokrystaliczna; D-mannoza, ekstrakt z owocu ?urawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon), ekstrakt z li?ci pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), ekstrakt z li?ci m?cznicy lekarskiej (Arctostaphylos uva-ursi); substancja przeciwzbrylaj?ca - kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy); ekstrakt z li?ci buchu (Agathosma betulina), witamina C, ekstrakt z li?ci rukwi wodnej (Nasturtium officinale); substancja glazuruj?ca - hydroksypropylometyloceluloza,  substancje przeciwzbrylaj?ce - sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu), dwutlenek krzemu; no?nik - triacetyna.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym jaja, ryby, skorupiaki, mleko, orzeszki ziemne, orzechy, soj?, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - istnieje mo?liwa obecno?? tych sk?adników w produkcie.

Uwagi!
Nie nale?y przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona.
Przeciwwskazania: Nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi?, osoby z powa?nymi chorobami w?troby, nerek.
Ostrze?enie: Osoby ze sk?onno?ciami do uczuleń, przyjmuj?ce preparaty lecznicze, maj?ce problemy zdrowotne przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X