<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Senior Formula (90 tabletek - masa netto: 102,8 g)

Multiwitamina dla seniora
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Wraz z up?ywem lat zmienia si? zapotrzebowanie organizmu na substancje od?ywcze. Zachodz?ce zmiany fizjologiczne oraz nieprawid?owo zbilansowana dieta to cz?ste problemy osób starszych. Spowolnieniu ulega ich metabolizm, a wch?anianie sk?adników od?ywczych staje si? mniej skuteczne. Dlatego te? w starszym wieku suplementacja witamin oraz sk?adników mineralnych mo?e okaza? si? wysoce wskazana.

Po 50 roku ?ycia czynniki zwi?kszaj?ce zapotrzebowanie organizmu na witaminy oraz sk?adniki mineralne zaczynaj? si? mno?y?. Dzieje si? tak g?ównie ze wzgl?du na wa?ne fizjologiczne zmiany, pojawiaj?ce si? wraz z up?ywem lat. Przemiana materii staje si? wolniejsza, a wch?anianie sk?adników od?ywczych jest mniej skuteczne. Zmienia si? tak?e rytm ?ycia. Dodatkowo do zwi?kszenia zapotrzebowania na witaminy i sk?adniki mineralne prowadz? takie czynniki jak: palenie papierosów, picie kawy w du?ych ilo?ciach, stres czy ró?norodne niekorzystne zmiany ?rodowiskowe.

Produkt Senior Formula przeznaczony jest szczególnie dla osób powy?ej 50. roku ?ycia, zw?aszcza dla tych, których dieta nie jest w pe?ni prawid?owo zbilansowana oraz dla osób aktywnych zawodowo. Preparat Senior Formula oprócz witamin i sk?adników mineralnych zawiera równie? sk?adniki ro?linne, jak np. li?? mi?orz?bu japońskiego, ekstrakt z nasion winoro?li, ekstrakt z kory sosny, a tak?e lutein?. Mi?orz?b japoński wykazuje dzia?anie antyoksydacyjne, wspiera prawid?owy przep?yw krwi, zapewniaj?c odpowiednie ukrwienie narz?dów wzroku i s?uchu, pomaga utrzyma? dobr? pami?? i prawid?owe procesy poznawcze.

Komu polecamy?

 • Osobom powy?ej 50. roku ?ycia, w celu wzbogacenia diety w sk?adniki wspomagaj?ce prawid?owe funkcjonowanie organizmu.
 • Osobom chc?cym zwi?kszy? swoj? odporno?? i zyska? wi?cej energii.
 • W okresach zwi?kszonego obci??enia fizycznego i psychicznego.
 • Osobom, których dieta nie jest w pe?ni prawid?owo zbilansowana i zró?nicowana.
 • Seniorom o ró?nym stopniu aktywno?ci.
 • Mieszkańcom zanieczyszczonych aglomeracji miejskich.

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj? pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Witamina C 120 mg Li?cie mi?orz?bu japońskiego 20 mg Witamina E 20 mg Niacyna 20 mg Cholina 10 mg Inozytol 10 mg Bioflawonoidy z cytrusów 10 mg Cynk 10 mg Kwas para-aminobenzoesowy 8 mg Kwas pantotenowy 6 mg ?elazo 6 mg Beta-karoten 3.54 mg Ryboflawina (Witamina B2) 3 mg Witamina B6 3 mg Tiamina (Witamina B1) 2.4 mg Kompleks hesperydyny 2 mg L-glutation 2 mg Ekstrakt z nasion winogron 2 mg Ekstrakt z kory sosny 2 mg Mangan 1.6 mg Luteina 1 mg Mied? 0.6 mg Kwas foliowy 140 μg Biotyna 100 μg Chrom 100 μg Molibden 50 μg Selen 40 μg Jod 40 μg Dysmutaza ponadtlenkowa 30 μg Witamina B12 2 μg Sk?adniki:

stabilizator: w?glan wapnia, stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna; witamina C; substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), serwatka (z mleka), stabilizator: chlorek potasu, substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; diglicynian ?elaza (II), witamina E, bata-karoten; substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu; sproszkowane li?cie mi?orz?bu japońskiego (Ginkgo biloba), niacyna, diglicynian cynku, diwinian choliny, inozytol, D-biotyna, kompleks bioflawonoidów cytrusowych, luteina, kwas para-aminobenzoesowy (PABA), kwas pantotenowy, diglicynian miedzi, diglicynian manganu, jodek potasu, witamina B6, ryboflawina (witamina B2), tiamina (witamina B1), kompleks hesperydyny, L-selenometionina, L-glutation, ekstrakt z nasion winogron (Vitis vinifera), ekstrakt z kory sosny (Pinus massoniana); substancja glazuruj?ca: szelak, substancja glazuruj?ca: talk; pikolinian chromu, witamina B12, foliany, molibdenian (VI) sodu, dysmutaza ponadtlenkowa.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi (m.in. z tarczyc?, cukrzyc?), przyjmuj?ce leki (przeciwzakrzepowe) przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem. Nie stosowa? produktu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, paracetamolem, lekami moczop?dnymi, gdy? substancje czynne mi?orz?bu nasilaj? ich dzia?anie. Nie stosowa? produktu z lekami przeciwarytmicznymi, przeciwnadci?nieniowymi, glikozydami nasercowymi z uwagi na mo?liwo?? synergicznego dzia?ania z mi?orz?bem japońskim i mo?liwo?? wystapienia reakcji niepo??danych. 

Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu. Przyjmowanie mi?orz?bu japońskiego nie jest zalecane w przypadku kobiet w ci??y, karmi?cych piersi?, osób przyjmuj?cych antykoagulanty oraz przed zabiegiem operacyjnym, poniewa? mog? wyd?u?y? czas krzepni?cia krwi!
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X