<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

SambuRex - NOWO??! (Obj?to?? netto: 240 ml)

Król odporno?ci w p?ynie
Suplement Diety
Suplement diety

Wysoce skoncentrowana dawka ekstraktu z owocu bzu czarnego, po??czona ze stosowanym od wieków ekstraktem z je?ówki purpurowej, zawieraj?ca dodatkowo witamin? C, cynk oraz ekstrakt z organicznego korzenia je?ówki w?skolistnej i traganka b?oniastego. Wszystkie te sk?adniki s? dost?pne  w formie smacznego p?ynnego preparatu, tak by przygotowa? organizm na ch?odniejsze miesi?ce i wspomóc swoj? odporno??. Sk?adniki aktywne produktu, takie jak: ekstrakt z owocu bzu czarnego, ekstrakt  z ziela je?ówki purpurowej, ekstrakt z organicznego korzenia je?ówki w?skolistnej dodatkowo wspomagaj? uk?ad oddechowy organizmu.
 

MySite Pro - SAMBUREX >>

Komu szczególnie polecamy?  

 • Wszystkim, którzy chc? wspomóc odporno?? – zw?aszcza w okresie jesienno-zimowym. 
 • Osobom poszukuj?cym wsparcia antyoksydacyjnego – do walki z wolnymi rodnikami – przyspieszaj?cymi starzenie si? organizmu, b?d?cymi przyczyn? wielu problemów zdrowotnych. 
 • Wszystkim prowadz?cym intensywny tryb ?ycia. 
 • Seniorom. 
 • Kierowcom – nie zawiera alkoholu.
 • Osobom maj?cym problemy z po?ykaniem tabletek i kapsu?ek. 

Co wyró?nia SambuRex?

To nie wszystko jedno, ile czarnego bzu zawiera 1 ?y?eczka produktu, który spo?ywasz  i podajesz swoim najbli?szym! SambuRex to a? 5000 mg wysoce skoncentrowanego ekstraktu z owocu czarnego bzu w 1 dawce (?y?eczce) wzbogacone dzia?aniem opatentowanej mieszanki  ekstraktów ro?linnych, witaminy C i cynku – sk?adników, które dzia?aj?c synergicznie pot?guj? wzmocnienie uk?adu immunologicznego.

Produkt nie zawiera dodatku cukru, sztucznych s?odzików, konserwantów, alkoholu - mo?e by? bezpiecznie stosowany przez osoby prowadz?ce auta i inne pojazdy mechaniczne.  Ma doskona?y smak i jest ?atwy w podawaniu. Mo?e by? stosowany oddzielnie lub jako dodatek do ?ywno?ci, napojów. 1 opakowanie wystarcza na ponad miesi?c.

Dzi?ki p?ynnej formie specjalna mieszanina sk?adników jest odpowiednia nawet dla tych osób, które z pewnych powodów nie lubi? lub nie mog? spo?ywa? tabletek czy kapsu?ek.

Czy wiesz, ?e... traganek b?oniasty (Astralagus) jest u?ywany w medycynie chińskiej od ponad 2000 lat, by chroni? uk?ad odporno?ciowy i wzmacnia? si?y witalne?

Ciekawe artyku?y:

Król czarnego bzu (Sambucus nigra) na odporno??!

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:
 • Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.

 • Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.

 • Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.

 • Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

 • Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.

 • Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.

 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.

  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? zosta?y zg?oszone w powiadomieniu do G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

 • Substancje aktywne:

  Ekstrakt z owocu bzu czarnego (6:1) 5000 mg Witamina C 100 mg Ekstrakt z ziela je?ówki purpurowej (4:1) 74 mg Ekstrakt z ekologicznego korzenia traganka b?oniastego (3:1) 30 mg Ekstrakt z ekologicznego korzenia je?ówki w?skolistnej (5:1) 26 mg Cynk 5 mg Sk?adniki:

  ekstrakt z owocu bzu czarnego (Sambucus nigra), stabilizator - glicerol (ro?linny), woda oczyszczona, witamina C, ekstrakt z ziela je?ówki purpurowej (Echinacea purpurea), regulator kwasowo?ci - kwas cytrynowy, ekstrakt z ekologicznego korzenia traganka b?oniastego (Astragalus membranaceus), glukonian cynku, ekstrakt z ekologicznego korzenia je?ówki w?skolistnej (Echinacea angustifolia), naturalny barwnik: ekstrakt z malin.    

  Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
   
  Uwagi!
  Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki (m.in. immunosupresyjne) przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
  Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu, kobiety w ci??y, karmi?ce piersi?.
  Warunki przechowywania: produkt nie otwarty nale?y przechowywa? w suchym i ch?odnym miejscu, z dala od ?róde? ciep?a, ?wiat?a, ujemnych temperatur. Po otwarciu produkt przechowuj w lodówce i spo?yj do 40 dni. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
  Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
  Importer: CaliProducts Kft., 1052 Budapeszt, W?gry.
  Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn. 

  Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

  X
  Zaloguj si?...
  Login
  X