<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

qProtect (90 tabletek - masa netto: 59,4 g)

Mi?orz?b japoński i antyoksydanty
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Dla wielu z nas nie tylko zachowanie zdrowia, ale i zachowanie wszechstronnej sprawno?ci do pó?nych lat ma znaczenie…

G?ównym sk?adnikiem produktu jest mi?orz?b japoński, który oprócz znanych w?a?ciwo?ci antyoksydacyjnych, ma tak?e korzystny wp?yw na wiele funkcji organizmu. qProtect zawiera równie? cenne witaminy C, E i β- karoten oraz selen.

Jak dzia?aj? sk?adniki qProtect?

 • posiadaj? silne w?a?ciwo?ci antyoksydacyjne, wspomagaj?c ochron? komórek przed procesami starzenia (witamina C, E, selen, mi?orz?b japoński)
 • wspieraj? prawid?owy przep?yw krwi, zapewniaj?c odpowiednie ukrwienie narz?dów wzroku i s?uchu (mi?orz?b japoński)
 • pomagaj? utrzyma? dobr? pami?? (mi?orz?b japoński)
 • dbaj? o prawid?owo?? procesów poznawczych (mi?orz?b japoński)
 • korzystnie wp?ywaj? na funkcjonowanie naczyń krwiono?nych (witamina C)
 • niweluj? uczucie zm?czenia i znu?enia (witamina C)
 • dbaj? o uk?ad nerwowy i prawid?owe funkcje psychologiczne (witamina C)
 • wspieraj? odporno?? (witamina C, selen)
 • korzystnie wp?ywaj? na narz?d wzroku (witamina A z beta-karotenu)
 • wspomagaj? zachowanie zdrowej skóry (witamina A z beta-karotenu)
 • dbaj? o tarczyc? (selen)

Komu szczególnie polecamy?

 • Osobom poszukuj?cym codziennej ochrony antyoksydacyjnej.
 • Osobom prowadz?cym stresuj?cy tryb ?ycia.
 • Wszystkim, którzy pragn? na d?ugo zachowa? sprawno?? fizyczn? i umys?ow?.
 • Osobom chc?cym wspomóc funkcjonowanie uk?adu nerwowego, zachowa? dobr? pami??.
 • Wszystkim dbaj?cym o uk?ad kr??enia.
 • Osobom od?ywaj?cym si? nieracjonalnie.
 • Mieszkańcom du?ych aglomeracji.
 • Wszystkim korzystaj?cym z telefonów komórkowych, komputerów itp.

Czy wiesz, ?e... wolne rodniki pochodz? nie tylko z zewn?trznych ?róde?? Twój organizm równie? produkuje je ka?dego dnia. Dlatego tak wa?na jest poda? antyoksydantów, które pomagaj? w ochronie przed szkodliwym dzia?aniem wolnych rodników, przez co mog? spowalnia? oznaki starzenia.

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Witamina C 60 mg Li?cie mi?orz?bu japońskiego 50 mg Witamina E 10 mg Beta-karoten 1.8 mg Selen 20 μg Sk?adniki:

stabilizator: w?glan wapnia, stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna, witamina C, sproszkowane li?cie mi?orz?bu japońskiego  (Ginkgo biloba), beta karoten, substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, witamina E, substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu), L-selenometionina, substancja glazuruj?ca: talk, substancja glazuruj?ca: szelak.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi m.in. z tarczyc?, cukrzyc?, przyjmuj?ce leki (m.in. przeciwzakrzepowe) przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem. Nie stosowa? produktu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, paracetamolem, lekami moczop?dnymi, przeciwarytmicznymi, przeciwnadci?nieniowymi, glikozydami nasercowymi z uwagi na mo?liwo?? synergicznego dzia?ania z mi?orz?bem japońskim i wyst?pienia reakcji niepo??danych.

Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu, zmniejszona krzepliwo?? krwi. Przyjmowanie mi?orz?bu japońskiego nie jest zalecane w przypadku kobiet w ci??y, karmi?cych piersi?, osób przyjmuj?cych antykoagulanty, przed planowan? operacj?, gdy? wp?ywa na krzepni?cie krwi. 
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X