<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Pro-STP (60 kapsu?ek - masa netto: 62,3 g)

Dla m??czyzn po 40 r. ?.
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

?yjemy w czasach, w których problemy intymne m??czyzn nie powinny by? tematem tabu. Dlatego w naszej ofercie znajduje si? Pro-STP produkt stworzony specjalnie dla m??czyzn. Jego sk?adniki aktywne wspieraj? prawid?owe funkcjonowanie organizmu. Obecno?? m.in. wyci?gu z owocu palmy sabalowej pomaga utrzyma? w?a?ciwe funkcje uk?adu p?ciowo-moczowego m??czyzn.

Prostata (gruczo? krokowy) to m?ski narz?d wielko?ci kasztana, po?o?ony pomi?dzy p?cherzem a odbytnic?. Powi?kszaj?cy si? gruczo? krokowy mo?e uciska? cewk? moczow? oraz p?cherz, co utrudnienia oddawanie moczu. 

Pro-STP stanowi bogactwo a? 8 sk?adników dbaj?cych o m?sko??.

Jak dzia?aj? sk?adniki aktywne Pro-STP?

 • korzystnie wp?ywaj? na prostat? i uk?ad moczowy, by m.in. ograniczy? ci?g?? potrzeb? wizyt w toalecie (ekstrakt z owocu palmy sabalowej, li?? pokrzywy zwyczajnej)
 • poprawiaj? jako?? nasienia, korzystnie wp?ywaj?c na spermatogenez? (selen) 
 • sprzyjaj? zachowaniu p?odno?ci i utrzymaniu prawid?owego poziomu testosteronu we krwi (cynk)
 • wspomagaj? trawienie i wch?anianie sk?adników produktu (czarny pieprz)
 • dbaj? o prawid?owy poziom cholesterolu we krwi (fitosterole ro?linne)

Produkt stanowi równie? bogactwo nasion lnu i likopenu.

Komu szczególnie polecamy?

 • Wszystkim panom zw?aszcza po 40-tce, by zadba? o uk?ad moczowo-p?ciowy.

Czy wiesz, ?e...  przerost prostaty dotyczy 20% m??czyzn po 45 roku, po pi??dziesi?tce na problemy z oddawaniem moczu uskar?a si? 50% przedstawicieli p?ci m?skiej, a po 70-tce przerost prostaty utrudnia normalne funkcjonowanie ju? niemal 90% panom?

CIEKAWE ARTYKU?Y:

Nowy Pro-STP na prostat? ju? w sprzeda?y!

Panuj nad p?cherzem i prostat?!

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowejpotwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?ysynergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? zosta?y zg?oszone w powiadomieniu do G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Ekstrakt z owoców palmy sabalowej (1:1) 300 mg (standaryzowany 45% niezb?dne kwasy t?uszczowe i steroli) 135 mg Koncentrat z li?ci z pokrzywy zwyczajnej 150 mg Sproszkowane nasiona lnu 150 mg Kompleks fitosteroli 100 mg (standaryzowany 40% beta-sitosterol) 40 mg Cynk 15 mg Likopen 2.5 mg Ekstrakt z owocu czarnego pieprzu (50:1) 1 mg Selen 80 μg Sk?adniki:

ekstrakt z owoców palmy sabalowej (Serenoa repens), substancja stabilizuj?ca - w?glan wapnia; koncentrat z li?ci pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), sproszkowane nasiona lnu (Linum usitatissimum), emulgator: hydroksypropylometyloceluloza; kompleks fitosteroli (9,6%), tlenek cynku, substancje przeciwzbrylaj?ce – dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu); likopen, ekstrakt owoców czarnego pieprzu (Piper nigrum), L-selenometionina.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie  przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona.
Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki np. na obni?enie st??enia cholesterolu przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
Nale?y unika? spo?ycia dodatku steroli ro?linnych w ilo?ciach wi?kszych ni? 3 g/dob?.
Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu. Produkt zalecany jedynie dla m??czyzn - nie stosowa? u kobiet w ci??y, karmi?cych piersi?, dzieci.
Warunki przechowywania:
produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer:
CaliProducts Kft., 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor:
POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X