<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Polinesian Noni (Obj?to?? netto: 946 ml)

Liofilizowane noni na odporno??
Suplement Diety

Nowy smak, bez zmiany sk?adu

Morinda citrifolia zawieraj?ca warto?ciowe pod wzgl?dem od?ywczym i prozdrowotnym owoce noni to wiecznie zielona ro?lina, która cieszy si? obecnie coraz wi?kszym mi?dzynarodowym uznaniem. Jej szeroko rozpowszechniony sukces zwi?zany jest z teori?, ?e dzia?a jak adaptogen.

Adaptogeny stanowi? bezpieczne wsparcie dla normalnych, prawid?owych funkcji organizmu. Pomagaj? utrzyma? organizm w stanie naturalnej równowagi, a w razie konieczno?ci – szczególnie w przypadkach stresu czy zwi?kszonej aktywno?ci fizycznej/psychicznej mobilizuj? go do dzia?ania. Przejawiaj? tylko taki wp?yw na procesy fizjologiczne, jaki w danej sytuacji jest po??dany oraz nie wywo?uj? efektów ubocznych.

Jak dzia?aj? owoce noni?

 • wzmacniaj? odporno??
 • wspomagaj? wydajno?? umys?ow?
 • korzystnie wp?ywaj? na wydajno?? fizyczn?

Polinesian Noni jest wytwarzany technologi? liofilizacji, dzi?ki czemu zachowuje maksymaln? warto?? od?ywcz? oraz nie jest poddawany pasteryzacji.

Komu szczególnie polecamy?

 • Wszystkim osobom chc?cym korzystnie wp?yn?? na odporno?? organizmu.
 • Osobom, które chc? wspomóc wydajno?? umys?ow? i fizyczn? organizmu.
 • Nara?onym na stres.
 • Osobom chc?cym zyska? energi? i witalno??.
 • W trakcie oczyszczania organizmu.

Czy wiesz, ?e... jednym z najwa?niejszych sk?adników owocu noni jest prokseronina? Cz?steczka ta w organizmie cz?owieka jest przekszta?cana w kseronin?, która bierze udzia? w wielu wa?nych procesach fizjologicznych, np. skutecznie wspomaga prawid?owe funkcjonowanie uk?adu immunologicznego i hormonalnego.

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej.

Substancje aktywne:

Liofilizowany owoc Noni (w 30 ml). 1000 mg Sk?adniki:

woda, fruktoza, liofilizowany owoc Noni (Morinda citrifolia), regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy, naturalny aromat borówkowy, naturalny aromat malinowy, substancja zag?szczaj?ca: guma ksantanowa, substancja konserwuj?ca: sorbinian potasu.

Warto?? od?ywcza:  30 ml: Warto?? energetyczna: 52 kJ/ 12,6 kcal,  T?uszcz 0,03 g, Kwasy t?uszczowe nasycone 0,01 g, W?glowodany 2,52 g, w tym cukry 2,2 g, Bia?ko 0,55 g, Sól 0,02 g

Warto?? od?ywcza:  100 ml: Warto?? energetyczna: 175 kJ/ 42 kcal, T?uszcz 0,09 g, Kwasy t?uszczowe nasycone 0.02 g, W?glowodany: 8,4 g, w tym cukry 7,4 g, Bia?ko 1,83 g, Sól 0,08 g 

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.

Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu.
Warunki przechowywania: produkt nie otwarty nale?y przechowywa? w suchym i ch?odnym miejscu, z dala od ?róde? ciep?a, ?wiat?a, ujemnych temperatur. Po otwarciu produkt przechowuj w lodówce i spo?yj w ci?gu 45 dni. Produkt powinien by? przechowywany w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X