<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

ParaProteX (100 tabletek - masa netto:100 g)

Oczyszczanie organizmu
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Intensywne tempo, jakie towarzyszy nam ka?dego dnia sprawia, ?e coraz cz??ciej od?ywiamy si? nieregularnie i nie przestrzegamy zasad racjonalnego od?ywiania. Ma?o kto zastanawia si? nad tym, jakie b?d? efekty takiego stylu ?ycia. Przewód pokarmowy to przecie? nie tylko miejsce trawienia i wch?aniania niezb?dnych substancji od?ywczych. To tak?e najwi?ksza i najbardziej skomplikowana cz??? naszego uk?adu immunologicznego, która stale kontaktuje si? z ogromn? ilo?ci? ró?nych szkodliwych czynników pochodz?cych ze ?wiata zewn?trznego, w tym m.in. czynników mikrobiologicznych, toksyn.

MySite Pro - ParaProtex >>

Czy wiesz, ?e organizm przeci?tnego cz?owieka w ci?gu zaledwie roku mo?e zgromadzi? a? 8 kg szkodliwych substancji, obci??aj?cych organizm! Toksyny zgromadzone w organizmie m.in. utrudniaj? spalanie t?uszczu, niekorzystnie wp?ywaj? na metabolizm, ograniczaj? wch?anianie cennych dla zdrowia witamin i sk?adników mineralnych.

ParaProteX to zestaw cennych sk?adników ro?linnych wykazuj?cych korzystny wp?yw na funkcje fizjologiczne organizmu.

Jak dzia?aj? sk?adniki aktywne ParaProteX?

 • stanowi? naturaln? obron? organizmu przed zagro?eniami zewn?trznymi (ekstrakt z kory Pau D’Arco)
 • odgrywaj? istotn? rol? w prawid?owym funkcjonowaniu narz?dów odpowiedzialnych m.in za detoksykacj?, jak w?troba (czosnek), nerki (ekstrakt z kory Pau D’Arco)
 • wzmacniaj? si?y obronne organizmu (czosnek)
 • wspomagaj? utrzymanie w?a?ciwej równowagi mikrobiologicznej w jelitach (czosnek, ekstrakt z nasion grejpfruta)
 • korzystnie wp?ywaj? na prawid?owe funkcjonowanie uk?adu pokarmowego (ekstrakt z berberysu zwyczajnego, olej z go?dzikowca korzennego)
 • wspomagaj? wydzielanie enzymów trawiennych (ekstrakt z berberysu zwyczajnego)
 • dbaj? o uk?ad oddechowy (czosnek)
 • korzystnie wp?ywaj? na funkcjonowanie uk?adu kr??enia (czosnek) i naczynia krwiono?ne (ekstrakt z kory Pau D’Arco) 
 • chroni? komórki i tkanki przed uszkodzeniami wywo?anymi przez oksydacj? (ekstrakt z kory Pau D’Arco)

Poza tym preparat zawiera równie? owoc Rangoon creeper, sproszkowan? komos? pi?mow?, ?ywic? z balsamowca mirra oraz sproszkowany orzech czarny i olej z orzecha w?oskiego.

Komu szczególnie polecamy?

 • W trakcie oczyszczania organizmu.
 • Osobom chc?cym oczy?ci? przewód pokarmowy i wesprze? jego funkcjonowanie.
 • W celu utrzymania w?a?ciwej równowagi mikrobiologicznej organizmu.
 • Osobom, które chc? zadba? o odporno??.
 • Osobom od?ywiaj?cym si? nieracjonalnie.

Czy wiesz, ?e...  ekstrakt z berberysu zwyczajnego dodatkowo wspiera perystaltyk? jelit, a olej z go?dzikowca korzennego dba o funkcjonowanie uk?adu sercowo-naczyniowego i oddechowego?

Ciekawe artyku?y:

?  ParaProteX - wewn?trzny stra?nik
?  Czy Twój organizm te? potrzebuje oczyszczenia z TOKSYN?
Biegunka podczas wakacji

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Owoc Rangoon creeper 300 mg Nasiona komosy pi?mowej 200 mg Ekstrakt z berberysu zwyczajnego (std. 6% alkaloidów) 100 mg ?ywica balsamowca mirra 100 mg Olej z go?dzikowca korzennego 100 mg Ekstrakt z kory Pau d'Arco 100 mg Sproszkowany orzech czarny 75 mg Olej z orzecha w?oskiego 75 mg Ekstrakt z nasion grapefruita 50 mg Sproszkowany czosnek 25 mg Sk?adniki:

stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna, owoce Rangoon creeper (Quisqualis indica), stabilizator: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), sproszkowane nasiona komosy pi?mowej (Chenopodium ambrosioides), ekstrakt z berberysu zwyczajnego (Berberis vulgaris), ?ywica z balsamowca mirra (Balsamodendron myrrha), olej z go?dzikowca korzennego (Eugenia caryophyllata), ekstrakt z Pau Arco (Lapacho) (4:1) (Tabebuia impetiginosa), sproszkowany orzech czarny (Juglans nigra), olej z orzecha w?oskiego (Juglans regia), ekstrakt z nasion grejpfruta (Citrus paradisi), substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), sproszkowany czosnek (Allium sativum), substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbryl?j?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu).

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, pozosta?e orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d  istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu,  kobiety w ci??y i karmi?ce piersi?. 
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X