<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Papaya PLUS 90 tabletek do ssania (90 tabletek - masa netto: 55,9 g)

Kompleks enzymów trawiennych dla komfortu trawiennego
Suplement Diety
SUPLEMENT DIETY

Z wiekiem, poprzez stres, jedzenie w po?piechu, spo?ywanie fast foodów, niew?a?ciwie zbilansowan? diet?, nagromadzenie toksyn – ilo?? enzymów trawiennych produkowana przez Twój organizm mo?e by? niewystarczaj?ca i prowadzi? do problemów trawiennych, dolegliwo?ci ?o??dkowo-jelitowych, zmniejszenia wch?aniania si? wa?nych dla zdrowia sk?adników od?ywczych.

Przy zbyt niskiej ilo?ci enzymów trawiennych organizm nie jest w stanie prawid?owo trawi? pokarmów i wykorzystywa? zawartych w ?ywno?ci bia?ek, w?glowodanów, t?uszczów, witamin, sk?adników mineralnych. W efekcie - mimo stosowania w?a?ciwie zbilansowanej diety – oprócz dyskomfortu trawiennego, wzd??, zapar?, przybierania na wadze, mog? pojawi? si? niedobory prowadz?ce do rozwoju powa?nych problemów zdrowotnych, spadku odporno?ci, zm?czenia, problemów skórnych, reakcji alergicznych.

Papaya PLUS CaliVita® zawiera wa?ne dla organizmu enzymy wspomagaj?ce trawienie t?uszczów, w?glowodanów, w tym równie? laktozy, z której nietolerancj? boryka si? a? 65% ludzi na ca?ym ?wiecie. Dzi?ki wysokiej dawce enzymów trawiennych, chlorofiliny sodowo-miedziowej oraz sproszkowanego owocu papai dba o komfort trawienny i sprawia, ?e jedzenie jest przyjemno?ci? bez przykrych dolegliwo?ci ?o??dkowo-jelitowych i os?abienia organizmu.

Dlaczego Papaya PLUS CaliVita® to dobry wybór?

 • Sk?adniki aktywne produktu nie wspomagaj? rozk?adu, trawienia tylko jednego sk?adnika od?ywczego, ale dzi?ki z?o?onej formule, wspomagaj? trawienie zarówno t?uszczów, jak i w?glowodanów, w tym równie? laktozy.
 • Wysoka zawarto?? enzymów trawiennych.
 • Formu?a tabletek do ssania jest idealna, wygodna dla ka?dego – z ?atwo?ci? produkt mog? przyjmowa? równie? osoby maj?ce problemy z po?ykaniem tabletek, kapsu?ek.

Komu polecamy?

 • Wszystkim osobom, chc?cym wspomóc funkcjonowanie uk?adu pokarmowego.                    
 • Osobom, które spo?ywaj? ci??kostrawne produkty.                                                                    
 • Osobom preferuj?cym suplementy diety w formie tabletek do ssania.                                                  
 • Maj?cym trudno?ci z po?ykaniem tradycyjnych tabletek/kapsu?ek.

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:
 • Bazuj?c ju? na 28. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.

 • Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.

 • Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.

 • Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

 • Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.

 • Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.

 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.

  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? zosta?y zg?oszone w powiadomieniu do G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

 • Substancje aktywne:

  Sproszkowany owoc papai 200 mg Enzym amylaza (z grzyba Aspergillus oryzae )(5000 DU) 30 mg Enzym lipaza (z grzyba Rhizopus oryzae) (5000 FIP) 25 mg Enzym laktaza (z grzyba Aspergillus oryzae) (1000 ALU) 5 mg Chlorofilina sodowo-miedziowa (z lucerny siewnej) 5 mg Sk?adniki:

  sacharoza; sproszkowany owoc papai (Carica papaya); substancja s?odz?ca – sorbitol; enzym amylaza (z grzyba Aspergillus oryzae) (zawiera soj?, siarczyny), enzym lipaza (z grzyba Rhizopus oryzae) (zawiera soj?, siarczyny), enzym laktaza (z grzyba Aspergillus oryzae) (zawiera siarczyny); substancja przeciwzbrylaj?ca - kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), substancja przeciwzbrylaj?ca - dwutlenek krzemu, aromat; chlorofilina sodowo-miedziowa (z lucerny siewnej).

  Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.

  Uwagi!

  Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi (np. zaburzenia ?o??dkowo - jelitowe, wrzody), przyjmuj?ce leki, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.  

  Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu.                                                                           Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.                                                   Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.                                                             Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.                                                     Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

  Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

  X
  Zaloguj si?...
  Login
  X