<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Pakiet Organic Acai (3+1 za grosz) (Masa netto: 473 ml, Masa netto 3-paku: 1419 ml)

Suplement Diety


Produkt rolnictwa ekologicznego
 

Pakowany w atmosferze ochronnej

Coraz wi?ksze uznanie konsumentów zdobywa ?ywno?? ekologiczna (organiczna/bio) przy produkcji, której wykorzystuje si? naturalne metody. Organic Acai to 100% ekologiczny sok wytworzony wy??cznie z pysznych jagód acai – bez dodatku innych owoców. Jagody acai to bogactwo sk?adników od?ywczych, wyró?niaj?ce si? niezwyk?ym potencja?em antyoksydacyjnym - jednym z najwy?szych w?ród owoców!

MySite Pro - Organic Acai >>


Obejrzyj film Organic Acai >>

Jagoda acai

Jagoda acai pochodzi z nietkni?tych przez cywilizacj? terenów Amazonii i nie bez powodu nazywana jest „skarbem amazońskich lasów”. Jej coraz to nowsze, cudowne w?a?ciwo?ci s? stale badane i odkrywane przez wspó?czesn? nauk?.

Jagoda acai to owoce palmy Euterpe oleracea wygl?dem przypominaj?ceborówk? le?n?. S? jednak od niej niecowi?ksze i posiadaj? du?? pestk?.

Organic Acai prosto z ekologicznych upraw

Produkt spe?nia rygorystyczne wymagania produkcji organicznej, w której to radykalnie ogranicza si? stosowanie wszelkich chemicznych ?rodków ochrony ro?lin, nawozów syntetycznych czy substancji pomagaj?cych w przetwarzaniu. Dzi?ki temu jest bogatszy w sk?adniki od?ywcze, skuteczniej dzia?a na organizm oraz zachowuje naturalny, intensywny smak i aromat jagód acai. Ze wzgl?du na szybk? utrat? swoich cennych w?a?ciwo?ci od?ywczych owoce acai natychmiast po zbiorze s? przerabiane m.in. na soki czy przeciery.
Organic Acai zawiera 100% sok z jagód acai bez dodatku innych owoców!

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.

Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.

Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.

Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm. Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.

Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.

Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.

Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej.

Substancje aktywne:

Ograniczny (ekologiczny) sok z owoców acai (Euterpe oleracea) - cz?stek owoców acai 30 g Sk?adniki:

organiczny sok z owoców acai (Euterpe oleracea) (99,95%), regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy

Warto?? od?ywcza:  30 ml: Warto?? energetyczna: 83,33 kJ/ 20 kcal,  T?uszcz 0 g, Kwasy t?uszczowe nasycone 0 g W?glowodany 4,0 g, w tym cukry 3 g, Bia?ko 1 g, Sól 0g

Warto?? od?ywcza:  100 ml: Warto?? energetyczna: 276,7 kJ/ 66,4 kcal, T?uszcz 0 g, Kwasy t?uszczowe nasycone 0 g, W?glowodany: 13,3 g, w tym cukry 10 g, Bia?ko 3,3 g, Sól 0 g 

Uwagi!
Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu, kobiety w ci??y, karmi?ce piersi?, osoby przyjmuj?ce immunosupresanty.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym, ch?odnym miejscu, z dala od ?róde? ciep?a, ?wiat?a, ujemnych temperatur, w miejscu niedost?pnym dla ma?ych dzieci. Produkt po otwarciu nale?y przechowywa? w lodówce i spo?y? do 45 dni.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.
Jednostka certyfikuj?ca w Polsce: Centrum Jako?ci AgroEko Sp. z o.o., nr jednostki certyfikuj?cej – PL-EKO-09

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X