<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

OrganiCare Anti-Ageing Cream - NOWO?? (50 ml)

Krem przeciwzmarszczkowy
BIO odnowa dla cia?a prosto z natury
Stosuj?c codziennie kosmetyki do piel?gnacji swojego cia?a zastanawiasz si?, ile jednocze?nie sztucznych substancji sobie aplikujesz? A przecie? cudowne, lecznicze dzia?anie ro?lin nie jest Ci obce… Powró? z nami do korzeni! Wykorzystaj naturaln? moc, innowacyjnych kosmetyków OrganiCare CaliVita®. Produkty te to wynik najnowszych, wieloletnich badań naukowych, które zosta?y stworzone, by w pe?ni zaspokoi? indywidualne potrzeby kobiet, m??czyzn, a tak?e dzieci. Odkryj si?? i moc dzia?ania naturalnych kosmetyków, pochodz?cych z ekologicznych upraw, o  pobudzaj?cych zmys?y, urzekaj?cych zapachach, w eleganckich opakowaniach, wolnych od wszelkich zanieczyszczeń sztucznymi chemikaliami czy spalinami.
 

MySite Pro OrganiCare Anti-Ageing Cream >>

M?ody wygl?d, mniej zmarszczek w zgodzie z natur?

OrganiCare Anti-Ageing Cream - odkryj krem przeciwzmarszczkowy

To krem o przyjemnym zapachu, lekkiej konsystencji, który szybko si? wch?ania i wyra?nie napina skór? twarzy, wype?nia zmarszczki, zmniejszaj?c ich widoczno?? oraz intensywnie nawil?a, od?ywia i chroni skór? twarzy, szyi i dekoltu. A co najlepsze... jest delikatny dla skóry i zawiera naturalne sk?adniki.

Jego sekret tkwi w specjalnej kompozycji ekologicznych* ekstraktów ro?linnych, takich jak ekstrakt z li?ci aloesu*, wyci?g z owoców oliwki europejskiej*, olej z nasion migda?owca*, mas?o shea*, olej z nasion jojoby*, olej z nasion granatu w?a?ciwego, wyci?g z nasion winogron, olej z nasion opuncji figowej, glicerydy kokosowe,  a tak?e witaminy E oraz w wysokim st??eniu naturalnego kwasu hialuronowego. To wszystko czyni krem CaliVita® wyj?tkowo skutecznym w walce ze starzeniem si? skóry.

Kwas hialuronowy – naturalny sk?adnik skóry przeciw zmarszczkom

Krem przeciwzmarszczkowy OrganiCare Anti-Ageing Cream zawiera kompleksow?, kapitaln? kombinacj? naturalnego kwasu hialuronowego nie tylko o wysokiej, ale i ultra niskiej masie cz?steczkowej, o wielowymiarowym dzia?aniu. Kwas hialuronowy naturalnie wyst?puje w organizmie cz?owieka, jednak z wiekiem jego ilo?? maleje, co stanowi jedn? z przyczyn spadku nawil?enia i j?drno?ci skóry. Kwas hialuronowy potrafi wi?za? od tysi?ca do czterech tysi?cy razy wi?cej wody, ni? wynosi jego masa, to dlatego tak doskonale nawil?a skór? i chroni j? przed wysuszaniem. Kwas hialuronowy o ultra niskiej masie molekularnej natychmiast wype?nia zmarszczki, natomiast o wysokiej masie cz?steczkowej przede wszystkim nawil?a, odbudowuje i podtrzymuje równowag? wodn? skóry.

D?u?ej ju? nie szukaj!
Zaskocz siebie i najbli?szych ?wie?ym i m?odym wygl?dem! Skór? nawil?on?, od?ywion? z naturalnymi sk?adnikami! Wybierz krem przeciwzmarszczkowy OrganiCare AntiAgeing Cream!

Cenne BIO sk?adniki aktywne

99% sk?adników aktywnych zawartych w produkcie OrganiCare Anti-Ageing Cream CaliVita® jest pochodzenia naturalnego, a 95% sk?adników ro?linnych pochodzi ze ?ci?le kontrolowanych ekologicznych upraw. Naturalny surowiec, dzi?ki r?cznemu zbiorowi, jest staranie selekcjonowany. Do produkcji wykorzystywane s? jedynie te cz??ci ro?liny, które spe?niaj? rygorystyczne standardy i wymogi jako?ci, w najefektywniejszy sposób dbaj?c o codzienne pi?kno Twojej skóry oraz jej prawid?owe nawil?enie, od?ywienie i regeneracj?.

Jak zapewniamy najwy?sz? jako?? surowców?

Ekstrakcja cennych sk?adników aktywnych odbywa si? precyzyjnie okre?lon? metod?, w ?ci?le kontrolowanych warunkach. Ka?dy li?? aloesu w przeci?gu 2 godzin po r?cznym zbiorze jest dok?adnie myty, r?cznie ci?ty, by uzyska? jak najlepszej jako?ci ?el, zapewniaj?c skórze relaks, dog??bne nawil?enie oraz ?wie?o?? na d?ugi czas.

Tajemnic? skuteczno?ci dzia?ania OrganiCare jest umiej?tne ??czenie w ?ci?le okre?lonej proporcji i kolejno?ci sk?adników aktywnych ro?lin o jak najlepszych w?a?ciwo?ciach, a nast?pnie wspólne ich dojrzewanie przez oko?o 2-3 tygodnie. Produkcja odbywa si? w tradycyjny sposób, w niskiej temperaturze, bez udzia?u metod chemicznych, by zachowa? jak najwi?ksz? skuteczno?? cennych  sk?adników aktywnych. Dzi?ki czemu ich niezwyk?e w?a?ciwo?ci sa zachowane w 100%, a oferowany produkt jest gwarantem najwy?szej jako?ci!

Rygorystyczna metoda produkcji wymaga szczególnej uwagi i ogromnego nak?adu pracy r?cznej, ale tylko w ten sposób, mo?emy otrzyma? wyj?tkowo skuteczny i nieskazitelnie czysty produkt końcowy. Ka?dy etap produkcji odbywa si? pod ?cis?ym nadzorem, a wyprodukowane kosmetyki OrganiCare s? certyfikowane przez jednostk? certyfikuj?c? Ecogruppo Italia.

Profesjonalna piel?gnacja skóry ?agodnymi i naturalnymi sk?adnikami

9 powodów, dla których warto si?gn?? po produkt OrganiCare Anti-Ageing Cream CaliVita®:
 • Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.

 • 99 % sk?adników pochodzenia naturalnego.

 • 95 % sk?adników ro?linnych pozyskiwanych z upraw ekologicznych.

 • Wszystkie surowce i produkty s? wolne od zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

 • Produkty s? wytwarzane zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le kosmetycznym.

 • Produkcja odbywa si? w tradycyjny sposób, w niskiej temperaturze, bez udzia?u metod chemicznych, by zachowa? jak najwi?ksz? skuteczno?? cennych sk?adników aktywnych.

 • Ka?dy etap produkcji podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej), a gwarantem najwy?szej jako?ci i bezpieczeństwa kosmetyków jest certyfikat wystawiony przez jednostk? certyfikuj?c? Ecogruppo Italia.

 • Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.

  Produkty spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej.

 • Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

  X
  Zaloguj si?...
  Login
  X