<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Organic Noni - sok z owoców Noni (Objeto?? netto: 946 ml)

Eko na odporno??
Suplement Diety

Produkt rolnictwa ekologicznego Pakowany w atmosferze ochronnej

Coraz wi?ksze uznanie konsumentów zdobywa ?ywno?? ekologiczna (organiczna/bio) przy produkcji, której wykorzystuje si? naturalne metody. Organic Noni to wysokiej jako?ci suplement diety w postaci p?ynnej, zawieraj?cy sok z organicznego owocu noni o naturalnym aromacie pochodz?cym z organicznych malin.

Obejrzyj film Zdrowie i biznes z CaliVita® oraz... Organic Noni

Morinda citrifolia

Ta wiecznie zielona ro?lina wyst?puje na obszarach Polinezji, Malezji, Australii oraz po?udniowo-wschodniej Azji. Jej wysoko?? si?ga nawet 10 metrów. Jednak?e to nie ta cecha przyku?a uwag? ?wiata, lecz niewiarygodnie bogaty sk?ad owocu noni. Jej szeroko rozpowszechniony sukces zwi?zany jest z teori?, ?e dzia?a jak adaptogen.

Surowce adaptogenne stanowi? bezpieczne wsparcie dla normalnych, zdrowych funkcji organizmu. Pomagaj? utrzyma? organizm w stanie naturalnej równowagi, a w razie konieczno?ci – szczególnie w przypadkach stresu czy zwi?kszonej aktywno?ci fizycznej/psychicznej mobilizuj? go do dzia?ania. Nie wywo?uj? efektów ubocznych oraz przejawiaj? tylko taki wp?yw na procesy fizjologiczne, jaki w danej sytuacji jest po??dany.

Jak dzia?aj? owoce noni?

 • wzmacniaj? odporno??
 • wspomagaj? wydajno?? umys?ow?
 • korzystnie wp?ywaj? na wydajno?? fizyczn?

Komu szczególnie polecamy?

 • Wszystkim osobom chc?cym korzystnie wp?yn?? na odporno?? organizmu.
 • Osobom, które chc? wspomóc wydajno?? umys?ow? i fizyczn? organizmu.
 • Nara?onym na stres.
 • Osobom chc?cym zyska? energi? i witalno??.
 • W trakcie oczyszczania organizmu.

Czy wiesz, ?e...  jednym z najwa?niejszych sk?adników owocu noni jest prokseronina? Cz?steczka ta w organizmie cz?owieka jest przekszta?cana w kseronin?, która bierze udzia? w wielu wa?nych procesach fizjologicznych, np. skutecznie wspomaga prawid?owe funkcjonowanie uk?adu immunologicznego i hormonalnego.

Czym si? wyró?nia ?ywno?? ekologiczna? Smak i aromat ?ywno?ci jest osi?gany w naturalny sposób, bez dodatku sztucznych substancji. W produkcji ekologicznej radykalnie ogranicza si? stosowanie chemicznych ?rodków ochrony ro?lin, nawozów syntetycznych, dodatków do ?ywno?ci i substancji pomagaj?cych w przetwarzaniu. Zdrowie ro?lin utrzymywane jest poprzez dobór odpowiednich gatunków i odmian odpornych na szkodniki i choroby, w?a?ciwy p?odozmian, metody mechaniczne i fizyczne walki z chwastami oraz szkodnikami. Produkcja organiczna nie zanieczyszcza gleby ani nie ska?a wody pitnej.

Ciekawe artyku?y:

?  Sezon na gryp? i przezi?bienie trwa, ale... nie u nas

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej.

Substancje aktywne:

Sok z ekologicznego owocu noni (12 g cz?stek owoców noni) - Aromat z ekologicznych malin - Sk?adniki:

Warto?? od?ywcza:    30 ml                     100 ml

Warto?? energetyczna: 73,3 kJ/17,6 kcal  243,8 kJ/ 58,5 kcal

T?uszcz:                        0,03 g                            0,1 g

w tym kwasy t?uszczowe nasycone: 0,0 g              0,0 g

W?glowodany:               4,3 g                              14,3 g

w tym cukry*:                2,7 g                              9,0 g

Bia?ko:                          0,03 g                             0,1 g

Sól:                               0,0 g                              0,0 g                                                              

*Zawarto?? cukrów wynika wy??cznie z obecno?ci naturalnie wyst?puj?cego cukru w owocach.

Uwagi!
Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.

Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym, ch?odnym miejscu, z dala od ?róde? ciep?a, ?wiat?a, ujemnych temperatur, w miejscu niedost?pnym dla ma?ych dzieci. Produkt po otwarciu nale?y przechowywa? w lodówce i spo?y? do 45 dni.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.
Jednostka certyfikuj?ca w Polsce: Centrum Jako?ci AgroEko Sp. z o.o., nr jednostki certyfikuj?cej – PL-EKO-09

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X