<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Organic Acai (Obj?to?? netto: 473 ml)

Ekologiczny 100% sok z jagód acai
Suplement Diety

Produkt rolnictwa ekologicznego Pakowany w atmosferze ochronnej

Coraz wi?ksze uznanie konsumentów zdobywa ?ywno?? ekologiczna (organiczna/bio) przy produkcji, której wykorzystuje si? naturalne metody. Organic Acai to 100% ekologiczny sok wytworzony wy??cznie z pysznych jagód acai – bez dodatku innych owoców. Jagody acai to bogactwo sk?adników od?ywczych, wyró?niaj?ce si? niezwyk?ym potencja?em antyoksydacyjnym - jednym z najwy?szych w?ród owoców!

Obejrzyj i poznaj swój "sekret d?ugowieczno?ci"

MySite Pro - Organic Acai >>


Obejrzyj film Organic Acai >>

 

Jagoda acai

Jagoda acai pochodzi z nietkni?tych przez cywilizacj? terenów Amazonii i nie bez powodu nazywana jest „skarbem amazońskich lasów”. Jej coraz to nowsze, cudowne w?a?ciwo?ci s? stale badane i odkrywane przez wspó?czesn? nauk?.

Jagoda acai to owoce palmy Euterpe oleracea wygl?dem przypominaj?ce borówk? le?n?. S? jednak od niej nieco wi?ksze i posiadaj? du?? pestk?.

Organic Acai prosto z ekologicznych upraw

Produkt spe?nia rygorystyczne wymagania produkcji organicznej, w której to radykalnie ogranicza si? stosowanie wszelkich chemicznych ?rodków ochrony ro?lin, nawozów syntetycznych czy substancji pomagaj?cych w przetwarzaniu. Dzi?ki temu jest bogatszy w sk?adniki od?ywcze oraz skuteczniej dzia?a na organizm. Ze wzgl?du na szybk? utrat? swoich cennych w?a?ciwo?ci od?ywczych owoce acai natychmiast po zbiorze s? przerabiane m.in. na soki czy przeciery.

Organic Acai zawiera 100% sok z jagód acai bez dodatku innych owoców!

Komu szczególnie polecamy?

 • Wszystkim osobom poszukuj?cym silnego wsparcia antyoksydacyjnego.
 • Osobom chc?cym zadba? o urod?, figur? i kondycj?.
 • Wszystkim osobom chc?cym wspomóc funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego.
 • Osobom nara?onym na codzienny stres zwi?zany z prac? lub stylem ?ycia.
 • Osobom w trakcie kuracji odchudzaj?cej.
 • U?ytkownikom telefonów komórkowych, komputerów itp.
 • Mieszkańcom du?ych aglomeracji, nara?onych na zanieczyszczenia powietrza.
 • Osobom preferuj?cym suplementy diety w p?ynie.
 • Osobom od?ywiaj?cym si? nieracjonalnie.

Czy wiesz, ?e... wed?ug legendy nazwa jagód acai pochodzi od imienia córki indiańskiego wodza?

Ciekawe artyku?y:

?  
Jagody acai - najnowsze odkrycia naukowe
?  Jagody acai na szczup?? sylwetk?, oczyszczanie, sprawne stawy, wzrok i serce - badania naukowe!

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:
 • Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.

 • Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.

 • Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.

 • Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

 • Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.

 • Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.

 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.

  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej.

 • Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

  X
  Zaloguj si?...
  Login
  X