<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

New Life (120 tabletek - masa netto: 195,6 g)

Witalno?? kobiet i m??czyzn
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Udoskonalona formu?a New Life to dwa razy wi?ksza dawka kwasu foliowego i dodatkowa zawarto?? witaminy D dla jeszcze lepszej ochrony ka?dej mamy i nie tylko! Multiwitaminowa kompozycja New Life stanowi równie? doskona?e ?ród?o aktywnych sk?adników dla poprawy wydajno?ci organizmu m??czyzny.

Jak pokazuj? coraz liczniejsze wyniki badań, ogromny wp?yw na nasz? p?odno?? ma styl ?ycia. Prawid?owo zbilansowana dieta, zarówno kobiety, jak i m??czyzny, bogata w okre?lone sk?adniki pokarmowe o szczególnym znaczeniu dla zachowania p?odno?ci, mo?e zapewni? dobry stan zdrowia i prawid?owe funkcjonowanie narz?dów rozrodczych.

W ?yciu wi?kszo?ci kobiet przychodzi okres, kiedy zapotrzebowanie na sk?adniki od?ywcze wzrasta. W okresie ci??y i karmienia piersi? szczególnie istotna staje si? optymalna poda? witamin i sk?adników mineralnych – nie tylko ze wzgl?du na stan zdrowia matki, ale tak?e dla prawid?owego rozwoju dziecka.

Przyk?adowo w drugim trymestrze ci??y, ze wzgl?du na intensywny proces tworzenia si? krwi, wzrasta zapotrzebowanie na ?elazo.

W tym samym czasie ro?nie tak?e zapotrzebowanie na witamin? C, która odpowiada nie tylko za prawid?owe funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego, ale tak?e za wch?anianie ?elaza. Zapotrzebowanie na witaminy z grupy B wzrasta ?rednio o 25-30%.

Wa?n? rol? odgrywa m.in. kwas foliowy, który jest niezb?dny do wzrostu tkanek matczynych w czasie ci??y, pomaga w prawid?owej syntezie aminokwasów i produkcji krwi, bierze udzia? w podziale komórek. Kobiety oczekuj?ce przyj?cia na ?wiat dziecka potrzebuj? tak?e wapnia, gdy? jest on potrzebny m.in. do prawid?owego rozwoju ko?ci, witaminy D – pomagaj?cej w prawid?owym wykorzystaniu wapnia i fosforu czy te? magnezu odgrywaj?cego istotn? rol? w podziale komórek, wspomagaj?cego utrzymanie równowagi elektrolitowej oraz wykazuj?cego korzystny wp?yw na uk?ad nerwowy.

Produkt stanowi tak?e doskona?e ?ród?o beta-karotenu, witaminy E, C, cynku, manganu, miedzi, jodu, chromu i inozytolu.

Komu szczególnie polecamy?

 • Kobietom planuj?cym zaj?cie w ci???.
 • Kobietom w ci??y i karmi?cym piersi? (po konsultacji lekarskiej).

Czy wiesz, ?e... nie tylko podczas ci??y i karmienia piersi?, ale tak?e przed zaj?ciem w ci??? nale?y zadba? o odpowiednie uzupe?nianie „magazynów” witamin i sk?adników mineralnych?

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowejpotwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?ysynergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Wapń 325 mg Magnez 112.5 mg Witamina C 60 mg Cholina 10 mg Inozytol 10 mg Niacyna 9 mg Cynk 8 mg Witamina E 7.5 mg Kwas pantotenowy 4 mg ?elazo 4 mg Beta-karoten 2.5 mg Kwas para-aminobenzoesowy 1 mg Ryboflawina (Witamina B2) 1 mg Witamina B6 1 mg Mangan 1 mg Mied? 1 mg Tiamina (Witamina B1) 0.8 mg Kwas foliowy 400 μg Jod 75 μg Biotyna 60 μg Chrom 25 μg Witamina D3 10 μg Witamina B12 1 μg Sk?adniki:

w?glan wapnia, stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna, tlenek magnezu, witamina C, siarczan ?elaza (II), diwinian choliny, substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), witamina E, stabilizator: chlorek potasu, inozytol, tlenek cynku, diglicynian miedzi, niacyna, substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu), jodek potasu, D-biotyna, substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, witamina D, kwas pantotenowy, siarczan manganu, beta-karoten, witamina B6, ryboflawina (witamina B2), tiamina (witamina B1), kwas paraaminobenzoesowy (PABA), kwas foliowy, pikolinian chromu, witamina B12, substancja glazuruj?ca: szelak, substancja glazuruj?ca: talk.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Nie nale?y przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu.Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki, maj?ce problemy zdrowotne, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi?, w przypadku gdy lekarz zaleci? stosowanie lekarstw lub innych multiwitamin,  przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.

Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X