<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Menopausal Formula (135 kapsu?ek - masa netto: 122,3 g)

Dla dojrza?ych kobiet
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Przekwitanie, menopauza, klimakterim. W ?yciu ka?dej kobiety przychodzi ten moment. Zwykle pojawia si? pomi?dzy 40 a 55 r. ?. i zwi?zany jest z wygasaniem czynno?ci hormonalnej jajników. Zachwianie równowagi hormonalnej powoduje wiele nieprzyjemnych objawów. Sk?adniki aktywne Menopausal Formula z pewno?ci? przyjd? wszystkim paniom z pomoc? w tym trudnym dla nich okresie.

Obejrzyj film "Korzystaj z ?ycia równie? w okresie oko?omenopauzalnym bez... >>


MySite Pro - Menopasual Formula >>

Klimakterium (z greckiego klimakter) oznacza przej?ciowy etap w ?yciu kobiety pomi?dzy wiekiem prokreacyjnym a pocz?tkiem starzenia si?. Zachwianie równowagi hormonalnej wywo?uje niekorzystne objawy, szczególnie w pocz?tkowym okresie przekwitania – uderzenia gor?ca, nadmierne poty (zw?aszcza noc?), bezsenno??. Kobieta staje si? dra?liwa, ?atwo si? m?czy, cz?sto zaczyna mie? problemy z pami?ci? i koncentracj?. Objawy te ?agodzone s? cz?sto hormonaln? terapi? zast?pcz?, jednak nie jest ona wskazana dla ka?dej kobiety. Obecnie coraz wi?cej pań preferuje naturalne rozwi?zania, np. stosuj?c odpowiedni? diet?, gimnastyk? oraz przyjmuj?c substancje, które dbaj? o prawid?owy przebieg wielu procesów metabolicznych. Odpowiedni dobór sk?adników ro?linnych o sprawdzonym, skutecznym dzia?aniu mo?e pomóc kobiecie cieszy? si? pe?ni? ?ycia w tym trudnym okresie.

Jak dzia?aj? sk?adniki aktywne Menopausal Formula?

 • pobudzaj? sprawno?? umys?ow? i fizyczn? (?eń-szeń syberyjski)
 • pomagaj? zachowa? spokój i dobre samopoczucie w okresie menopauzy, a te? bior? udzia? w zwalczaniu jej nieprzyjemnych objawów tj. uderzeń gor?ca, pocenia, uczucia niepokoju czy irytacji (korzeń pluskawicy, jagody niepokalanka pospolitego)
 • wspomagaj? prawid?owe funkcjonowanie uk?adu moczowo-p?ciowego kobiet (dzi?giel chiński)

Menopausal Formula, oprócz sk?adników ro?linnych zawiera wiele cennych witamin i sk?adników mineralnych, które wspomagaj? funkcje ?yciowe kobiety.

W okresie menopauzy, gdy wygasa funkcja hormonalna gruczo?ów p?ciowych, organizm w znacznym stopniu nara?ony jest na utrat? wapnia. Preparat uzupe?nia diet? w witamin? D która pomaga w utrzymaniu prawid?owego poziomu wapnia we krwi, jak równie? podobnie jak cynk, mangan, witamina C przyczynia si? do zachowania zdrowych ko?ci.
 
Komu szczególnie polecamy?
 • Kobietom w wieku oko?omenopauzalnym, które chc? korzystnie wp?yn?? na objawy zwi?zane z menopauz?.

Czy wiesz, ?e..  ?eń-szeń syberyjski wspiera równie? uk?ad odporno?ciowy oraz korzystnie wp?ywa na ?ycie seksualne?

Ciekawe artyku?y:

Naturalne zjawisko w ?yciu ka?dej kobiety!
To nie grom z jasnego nieba to... Menopausal Formula

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? zosta?y zg?oszone w powiadomieniu do G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Wapń 200 mg Witamina C 200 mg Magnez 100 mg Witamina E 80 mg ?eń-szeń syberyjski (korzeń eleuterokoka kolczastego) 20 mg Korzeń lukrecji 20 mg Korzeń pluskwicy 20 mg Drapacz lekarski 20 mg Jagody niepokalanka pospolitego 20 mg Niacyna 15 mg Dzi?giel chiński 15 mg Kwas pantotenowy 10 mg Beta-karoten 9 mg Cynk 6 mg Cholina 5 mg Witamina B6 5 mg Tiamina (Witamina B1) 5 mg Inozytol 5 mg Ryboflawina (Witamina B2) 5 mg Kwas para-aminobenzoesowy 5 mg ?elazo 4.2 mg Bioflawonoidy z cytrusów 2 mg Skrzyp polny 1.3 mg Mangan 1 mg Bor 0.6 mg Mied? 0.4 mg Witamina A 300 μg Kwas foliowy 80 μg Biotyna 60 μg Chrom 40 μg Molibden 30 μg Jod 30 μg Selen 21 μg Witamina B12 10 μg Witamina D3 4 μg Sk?adniki:

w?glan wapnia; kapsu?ka ?elatynowa (?elatyna, woda); witamina C, tlenek magnezu, witamina E, beta-karoten; regulator kwasowo?ci - cytrynian potasu; diglicynian magnezu, sól wapniowa kwasu cytrynowego (cytrynian wapnia); substancja przeciwzbrylaj?ca - kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), olej ro?linny (soja); sproszkowany korzeń eleuterokoka kolczastego (?eń-szeń syberyjski) (Eleutheroccocus senticosus), sproszkowany korzeń lukrecji g?adkiej (Glycyrrhiza glabra), sproszkowany korzeń, k??cze pluskwicy groniastej (Cimicifuga  racemosa), sproszkowany drapacz lekarski (Cnicus benedictus), sproszkowane jagody niepokalanka pospolitego (Vitex agnus-castus), cytrynian cynku, niacyna, sproszkowany korzeń dzi?gla chińskiego (Angelica sinensis), diwinian choliny, fumaran ?elaza (II), kwas pantotenowy; substancja przeciwzbrylaj?ca - dwutlenek krzemu; glukonian manganu, D-biotyna, witamina B6, L-asparaginian miedzi, tiamina (witamina B1), inozytol, ryboflawina (witamina B2), kwas para-aminobenzoesowy, boran sodu, L-selenometionina, witamina A, witamina D3, bioflawonoidy cytrusowe z gorzkiej pomarańczy (owoce, skórki Citrus aurantium), sproszkowane p?dy skrzypu polnego (Equisetum arvense) (zawiera gluten), witamina B12, pikolinian chromu, kwas foliowy, molibdenian (VI) sodu, jodek potasu.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, , dwutlenek siarki i siarczyny, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona.Przy stosowaniu produktu d?u?szym niz 6 tygodni zalecana jest konsultacja z lekarzem. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki  przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
Zawiera lukrecj? – chorzy na nadci?nienie powinni unika? nadmiernego spo?ycia.
Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu, nowotwory piersi.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X