<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Mega qProtect (90 tabletek - masa netto: 107,3 g)

Mi?orz?b japoński i antyoksydanty
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Czynniki ?rodowiskowe mog? znacznie wp?ywa? na d?ugo?? ?ycia, w tym na procesy starzenia. Warto wi?c jak najwcze?niej zacz?? zapobiega? niekorzystnym zmianom.

Mega qProtect to wysokiej jako?ci, unikalny produkt zawieraj?cy starannie dobrane aktywne sk?adniki maj?ce na celu zwi?kszenie obrony antyoksydacyjnej organizmu.

Jak dzia?aj? sk?adniki Mega qProtect?

 • posiadaj? silne w?a?ciwo?ci antyoksydacyjne, wspomagaj?c ochron? komórek przed procesami starzenia (witamina C, E, selen, cynk, mangan, mi?orz?b japoński, zielona herbata, czarna borówka)
 • wspieraj? prawid?owy przep?yw krwi, zapewniaj?c odpowiednie ukrwienie narz?dów wzroku i s?uchu (mi?orz?b japoński)
 • pomagaj? utrzyma? dobr? pami?? (mi?orz?b japoński)
 • dbaj? o prawid?owo?? procesów poznawczych (mi?orz?b japoński)
 • korzystnie wp?ywaj? na elastyczno?? ?cian naczyń krwiono?nych (zielona herbata)
 • dbaj? o prawid?owy poziom cholesterolu we krwi (zielona herbata)
 • pomagaj? zachowa? prawid?owe funkcjonowanie narz?du wzroku (czarna borówka)
Komu szczególnie polecamy?
 • Osobom w czasie wzmo?onego wysi?ku umys?owego - przyst?puj?cym do egzaminów w celu zwi?kszenia koncentracji, pracuj?cym w du?ym stresie.
 • Osobom starszym chc?cym wzmocni? pami??.
 • Osobom pragn?cym poprawi? funkcjonowanie uk?adu nerwowego.
 • Wszystkim chc?cym wspomóc funkcjonowanie uk?adu kr??enia.
 • Osobom odczuwaj?cym zm?czenie oczu przez d?ugotrwa?? prac? przy komputerze, czytanie ksi??ek, ogl?danie telewizji.
 • Wszystkim poszukuj?cym pot??nego wsparcia antyoksydacyjnego i wzmocnienia odporno?ci.
Czy wiesz, ?e... wiele sytuacji, na które jeste?my nara?eni w codziennym ?yciu, np. stres czy nieprawid?owe ?ywienie zwi?kszaj? zapotrzebowanie naszego organizmu na antyoksydanty?

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? zosta?y zg?oszone w powiadomieniu do G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Witamina C 100 mg Witamina E 50 mg L-cysteina 50 mg L-glutation 10 mg Ekstrakt li?ci Ginkgo Biloba (std. 24% flawonoglikozydów) 10 mg Ekstrakt z li?ci zielonej herbaty (std. 20% polifenoli) 7.5 mg Beta-karoten 5 mg Koenzym Q10 5 mg Cynk 4 mg Kompleks likopenu 2.5 mg Ekstrakt z borówki czarnej (std. 25% antocyjanów) 2.5 mg Mangan 1 mg Witamina A 750 μg Kwas alfa-liponowy 50 μg Selen 25 μg Sk?adniki:

barwnik: w?glan wapnia, stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna, witamina C, witamina E, beta karoten, L-cysteina, substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, cytrynian cynku, substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu), L-glutation, ekstrakt z li?ci mi?orz?bu japońskiego  (Ginkgo biloba), glukonian manganu, ekstrakt z li?ci zielonej herbaty (Camellia sinensis), koenzym Q10, L-selenometionina, kompleks likopenu z pomidora zwyczajnego (Lycopersicon esculentum), ekstrakt z owoców borówki czernicy (Vaccinium myrtillus), substancja glazuruj?ca: szelak, witamina A (retinol), substancja glazuruj?ca: talk, kwas alfa-liponowy.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym jaja, ryby, skorupiaki, mleko, orzeszki ziemne, orzechy, soj?, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - istnieje mo?liwa obecno?? tych sk?adników w produkcie.

Uwagi!
Nie nale?y przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu.Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona.

Przeciwwskazania: Nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu, zmniejszona krzepliwo?? krwi. Przyjmowanie mi?orz?bu japońskiego nie jest zalecane w przypadku kobiet w ci??y, karmi?cych piersi?, osób przyjmuj?cych antykoagulanty, przed planowan? operacj?, gdy? wp?ywa na krzepni?cie krwi. Produkt nie jest polecany dla osób pal?cych z uwagi na zawarto?? beta karotenu.
Ostrze?enia: Osoby ze sk?onno?ciami do uczuleń, przyjmuj?ce preparaty lecznicze (m.in. przeciwzakrzepowe), maj?ce problemy zdrowotne m.in. z tarczyc?, cukrzyc? przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem. Nie stosowa? produktu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, paracetamolem, lekami moczop?dnymi, przeciwarytmicznymi, przeciwnadci?nieniowymi, glikozydami nasercowymi z uwagi na mo?liwo?? synergicznego dzia?ania z mi?orz?bem japońskim i wyst?pienia reakcji niepo??danych
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X