<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Liver Aid (100 kapsu?ek - masa netto: 102 g)

Cholina na w?trob?
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

W?troba – jeden z najbardziej skomplikowanych i niezb?dnych do ?ycia narz?dów cia?a. Pe?ni funkcj? pot??nej fabryki produkuj?cej wa?ne dla ?ycia substancje, a zarazem przetwórni i oczyszczalni organizmu. Z tego wzgl?du jej ochrona wymaga szczególnej uwagi.

MySite Pro - Liver Aid >>

W?troba jest najwi?kszym i z punktu widzenia metabolizmu najbardziej z?o?onym narz?dem naszego organizmu. Wi?kszo?? procesów rozk?adu i oczyszczania przebiega w?a?nie w w?trobie. W tym samym czasie syntezie podlega kilka istotnych substancji dla organizmu (np. bia?ka, witamina A, ?ó??, niektóre substancje odpowiedzialne za proces krzepni?cia krwi, itp.). Co wi?cej, w?troba dzia?a jako wa?ny magazyn witamin. Podczas naszego ?ycia organizm stawia czo?a licznym czynnikom, wp?ywaj?cym destrukcyjnie na w?trob?. Nale?? do nich niektóre substancje chemiczne np. pestycydy, farby do w?osów, rozpuszczalniki, lekarstwa (niektóre antybiotyki) jak równie? nadmierne spo?ycie alkoholu.

Nowoczesne preparaty zawieraj?ce sk?adniki aktywne wspomagaj?ce prac? w?troby mog? zaoferowa? niezwyk?e wsparcie w zachowaniu ich zdrowia. Preparat Liver Aid uzupe?nia diet? m.in. w cholin? a tak?e ekstrakt z naion ostropestu plamistego, którykorzystnie wp?ywa na funkcje w?troby, wspomaga trawienie i oczyszczanie organizmu. Z kolei chrom przyczynia si? do utrzymania prawid?owego metabolizmu makrosk?adników od?ywczych (t?uszcze, w?glowodany, bia?ka) a selen jako skuteczny antyoksydant, bierze udzia? w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego. Produkt zawiera ponadto aminokwasy: L-arginine, L-cystein?L-ornityn?metionin?, L-karnityn?, kwas alfa-ketoglutarowy, kwas alfa-liponowy.

Ciekawe artyku?y:

? 
Jak grillowa?, by Twoja sylwetka i zdrowie nie ucierpia?y?
?
  Letnie grillowanie

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:
 • Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.

 • Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.

 • Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowychprzy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowejpotwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.

 • Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jaknajlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt(wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

 • Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.

 • Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.

 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.

  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA(Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lonew przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

 • Substancje aktywne:

  L-arginina 200 mg L-ornityna 200 mg L-cysteina 200 mg L-metionina 200 mg kwas alfa ketoglutarowy 200 mg Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego 120 mg L-karnityna 100 mg Cholina 50 mg Kwas alfa-liponowy 25 mg Chrom 50 μg Selen 20 μg Sk?adniki:

  chlorowodorek L-argininy, chlorowodorek L-ornityny, kapsu?ka ?elatynowa, L-cysteina, metionina, kwas alfa-ketoglutarowy, ekstrakt  sylimaryny (Silybum marianum), stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna, diwinian choliny, L-karnityna, m?ka ry?owa, substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu),substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, kwas alfa-liponowy, pikolinian chromu, L-selenometionina.

  Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
   
  Uwagi!
  Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki  przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.

  Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi?, osoby cierpi?ce na schizofreni? i opryszczk?.
  Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
  Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
  Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
  Dystrybutor:POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

  Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

  X
  Zaloguj si?...
  Login
  X