<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Lion Kids + D (90 tabletek - masa netto: 89,1 g)

Multiwitamine tabletki do ssania
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Preparat zawiera substancje s?odz?ce.

Preparat multiwitaminowy stworzony z my?l? o naszych pociechach i nie tylko. Forma tabletek do ssania w kszta?cie zwierz?tek i ich smak sprawiaj?, ?e dzieci ch?tnie przyjmuj? produkt. Natomiast rodzicom u?atwia to jego podawanie i to w zabawny sposób.

Witaminy nale?? do zwi?zków organicznych niezb?dnych do w?a?ciwego funkcjonowania organizmu cz?owieka. Pe?ni? wiele wa?nych ról. Na przyk?ad witamina D pomaga w prawid?owym wykorzystywaniu wapnia i fosforu, wspiera uk?ad odporno?ciowy oraz wspomaga utrzymanie zdrowych ko?ci, mi??ni i z?bów. Witamina C wp?ywa korzystnie na uk?ad odporno?ciowy i uk?ad nerwowy, wspiera prawid?ow? produkcj? kolagenu w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania ko?ci, chrz?stek, dzi?se?, z?bów i skóry, korzystnie wp?ywa na metabolizm energetyczny oraz bierze udzia? w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Beta-karoten jest najbardziej aktywn? prowitamin? witaminy A, która korzystnie wp?ywa na funkcjonowanie narz?du wzroku, wspomaga uk?ad odporno?ciowy, stan skóry oraz b?on ?luzowych, a tak?e przyczynia si? do utrzymania prawid?owego metabolizmu ?elaza i odgrywa istotn? rol? w procesie specjalizacji komórek.

Preparat zawiera równie? wiele sk?adników mineralnych, m.in.: ?elazo, cynk, selen oraz biotyn?. ?elazo bierze udzia? w prawid?owej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, wspomaga transport tlenu w organizmie, przyczynia si? do zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia, a tak?e wspomaga uk?ad odporno?ciowy, utrzymanie prawid?owego metabolizmu energetycznego oraz funkcji poznawczych i odgrywa wa?n? rol? w procesach podzia?u komórek. Cynk wp?ywa korzystnie na odporno??, bierze udzia? w procesach podzia?u komórek i syntezie bia?ka. Pomaga równie? w utrzymaniu zdrowych ko?ci. Selen wspiera funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego, ma dzia?anie przeciwutleniaj?ce oraz sprzyja prawid?owemu funkcjonowaniu tarczycy. Biotyna przyczynia si? do utrzymania prawid?owych funkcji uk?adu nerwowego, pomaga równie? zachowa? zdrowe w?osy i skór?.

Komu polecamy?

- dzieciom, w celu wzbogacenia codziennej diety w witaminy i sk?adniki mineralne niezb?dne dla prawid?owego wzrostu i rozwoju.

- osobom, które preferuj? suplementy diety  w formie tabletek do ssania.

-  wszystkim, którzy poszukuj? kompleksowego produktu wzbogaconego witamin? D.

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  W procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita® staramy si? wykorzystywa? surowce naturalne.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Witamina C 70 mg Witamina E 14 mg Niacyna 14 mg Kwas pantotenowy 6 mg ?elazo 6 mg Cynk 4 mg Inozytol 3.2 mg Beta-karoten 1.8 mg Witamina B6 1.4 mg Ryboflawina (Witamina B2) 1.2 mg Tiamina (Witamina B1) 1 mg Mangan 0.2 mg Foliany 200 μg Mied? 0.14 mg Biotyna 70 μg Jod 20 μg Selen 20 μg Chrom 10 μg Vitamin D 10 μg Witamina B12 2 μg Sk?adniki:

substancja s?odz?ca: sorbitol, substancja s?odz?ca: mannitol, substancja s?odz?ca: ksylitol, stabilizator: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy), stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna, witamina C, substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), diglicynian cynku, witamina E, no?nik: glukonian potasu, substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, laktoza (z mleka), beta-karoten, regulator kwasowo?ci: tlenek magnezu, fosforan ?elaza II, niacyna, aromaty, substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu), D-biotyna, kwas pantotenowy, regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy, witamina D, inozytol, jodek potasu, diglicynian manganu, witamina B6, ryboflawina (witamina B2), diglicynian miedzi, tiamina (witamina B1), witamina B12, kwas foliowy, pikolinian chromu, selenian (VI) sodu.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje wewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Spo?ycie w nadmiernych ilo?ciach mo?e mie? efekt przeczyszczaj?cy. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X