<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Joint ProteX Forte - NOWO?? (90 tabletek - masa netto: 153,9 g)

Kompleksowa ochrona stawów
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Obawiasz si?, ?e w przysz?o?ci mo?esz mie? problemy ze wstawaniem z ?ó?ka czy wchodzeniem po schodach? Nie wspominaj?c ju? o uprawianiu ulubionych sportów…

Dane statystyczne wskazuj?, ?e dzi? k?opoty ze stawami dotycz? ju? nie tylko osób starszych, ale tak?e nawet 20-latków! Dowiedz si? wi?c... jak zadba? o stawy.

MySite Pro - Joint ProteX FORTE >>

Konieczna jest regularna, zbilansowana i odpowiednio dopasowana aktywno?? fizyczna oraz w?a?ciwa dieta zawieraj?ca sk?adniki aktywne odpowiedzialne za wzmocnienie i zachowanie zdrowia stawów. Joint ProteX FORTE to kompleksowy zestaw specjalnie wyselekcjonowanych sk?adników aktywnych o dzia?aniu od?ywczym i fizjologicznym korzystnie wp?ywaj?cych na gi?tko?? i elastyczno?? stawów (kurkumaziele wi?zówki b?otnej?ywica z kadzid?owca), zdrowie ko?ci (cynkmangankurkuma) oraz prawid?owe tworzenie tkanek ??cznych w tym chrz?stki stawowej (manganziele wi?zówki b?otnej). Sk?adniki aktywne produktu wykazuj? równie? dzia?anie antyoksydacyjne (cynkmangankurkuma) oraz wspomagaj? prawid?owe funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego (cynkkurkuma). Formu?a produktu zosta?a wzbogacona tak?e w wysok? dawk? glukozaminy chondroityn? - sk?adniki tkanki chrz?stnej oraz kwas hialuronowy metylosulfonylometan.

Komu najbardziej  jest potrzebny?

 • Osobom chc?cym wspomóc prawid?owe funkcjonowanie stawów i zapewni? im dodatkow? ochron?;
 • D???cym do utrzymania prawid?owych funkcji narz?du ruchu;
 • Sportowcom i osobom aktywnym fizycznie;
 • Nara?onym na obci??enia stawów – wykonuj?cym ci??k? prac? fizyczn?;
 • Osobom po urazach i kontuzjach w obr?bie narz?du ruchu;
 • W okresie rekonwalescencji i rehabilitacji;
 • Osobom z nadmiern? mas? cia?a;
 • Osobom prowadz?cym siedz?cy tryb ?ycia;
 • Kobietom w okresie menopauzy;
 • Osobom starszym;
 • Osobom od?ywiaj?cym si? nieracjonalnie.

Ciekawe artyku?y:

?  Zaprawa przed sezonem narciarskim
?  Kalkulator ryzyka rozwoju osteoporozy
? 
Przyk?adowy jad?ospis wzmacniaj?cy stawy i ko?ci

?  
Badania naukowe: Sk?adniki na zdrowe stawy!

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:
 • Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.

 • Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.

 • Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowejpotwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.

 • Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?ysynergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

 • Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.

 • Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.

 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.

  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

 • Substancje aktywne:

  Siarczan glukozaminy 500 mg Siarczan chondroityny 270 mg Metylosulfonylometan (MSM) 150 mg Kwas hialuronowy (hialuronian sodu) 50 mg Ekstrakt z ?ywicy kadzid?owca (3:1) (standaryzowany 25% kwasu boswelinowego) 50 mg Sproszkowane ziele wi?zówki b?otnej 40 mg Ekstrakt z k??cza kurkumy (60:1) (standaryzowany 25% kurkumin) 10 mg Cynk 5 mg Mangan 1 mg Sk?adniki:

  siarczan glukozaminy (?ród?o skorupiaki), stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna, siarczan chondroityny, metylosulfonylometan (MSM), substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu), substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), hialuronian sodu, ekstrakt z ?ywicy kadzid?owca (Boswellia serrata), emulgator: hydroksypropylometyloceluloza, sproszkowane ziele wi?zówki b?otnej (Filipendula ulmaria), glukonian cynku, substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, ekstrakt z k??cza kurkumy – ostry? d?ugi (Curcuma longa), substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, glukonian manganu, no?nik: glikol propylenowy, no?nik: tiacetyna.

  Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
   
  Uwagi!
  Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi (m.in. cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu), przyjmuj?ce leki, uczulone na salicylany, przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.

  Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu, uczulenie na skorupiaki, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi?.
  Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
  Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
  Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
  Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

  Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

  X
  Zaloguj si?...
  Login
  X