<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

GraVital Juice Produkt rolnictwa ekologicznego (Obj?to?? netto - 946 ml)

Graviola, Nopal, Mangostan, Aloes w p?ynie
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Produkt zawiera substancj? slodz?c?

Potrzebujesz kompleksowego wsparcia organizmu na ka?dym poziomie? Masz do?? ci?g?ego zastanawiania si?, czy dzi? ju? przyj??e? zalecan? dzienn? porcj? niezb?dnych sk?adników o dzia?aniu od?ywczym i fizjologicznym potrzebnych Twojemu organizmowi do prawid?owego funkcjonowania!

Si?gnij po jedyny taki na rynku produkt - GraVital Juice - idealne rozwi?zanie w dzisiejszych czasach, gdy ?yjesz w ci?g?ym po?piechu, stresie, chcesz by? zdrowy i czu? si? dobrze.

GraVital Juice to innowacyjny produkto najwy?szych standardach jako?ci spe?niaj?cych oczekiwania wspó?czesnych konsumentów!

GraVital Juice zawiera w sk?adzie starannie wyselekcjonowane przez grono ekspertów najwa?niejsze sk?adniki aktywne dla Twojego zdrowia: kompozycj? warto?ciowych, ekologicznych soków i przecierów z surowców ro?linnych. To rewolucyjne po??czenie wykwintnych w?a?ciwo?ci gravioli, aloesu, nopalu i mangostanu pochodz?cych z ekologicznych upraw w ?atwej do po?kni?cia p?ynnej formule.

MySite Pro o GraVital Juice >>


Film - Zdrowie z 100% EKO GraVital Juice >>

Jak dzia?aj? sk?adniki aktywne GraVital Juice?

Sk?adniki aktywne Gravioli:

 • wzmacniaj? odporno??
 • wspomagaj? ochron? komórek przed nieprawid?owymi podzia?ami
 • walcz? ze stresem
 • dbaj? o równowag? mikrobiologiczn? jelit
 • wykazuj? ponadprzeci?tne dzia?anie antyoksydacyjne

Sk?adniki aktywne Aloesu:

 • zmniejszaj? uczucie zm?czenia
 • wspomagaj? utrzymanie w?a?ciwego poziomu glukozy we krwi
 • korzystnie wp?ywaj? na odporno??
 • fantastycznie dzia?aj? na skór?

Wed?ug legend Kleopatra aloesowi zawdzi?cza?a swój nieodparty wdzi?k i urod?!

Sk?adniki aktywne Nopalu:

 • wspomagaj? oczyszczanie organizmu z toksyn
 • korzystnie wp?ywaj? na proces odchudzania, nasilaj?c uczcie syto?ci oraz pomagaj?c w walce z pokus? podjadania mi?dzy posi?kami, zw?aszcza ch?ci? si?gania po s?odko?ci.

Sk?adniki aktywne Mangostanu:

 • wspomagaj? ochron? komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi
 • dbaj? o utrzymanie w?a?ciwego poziomu cholesterolu we krwi
 • korzystnie wp?ywaj? na uk?ad nerwowy
 • do?adowuj? energi?

Wed?ug legendy mangostan zosta? podarowany ludziom przez Budd? i ze wzgl?du na kapitalny sk?ad okrzykni?ty „Owocem Bogów”.

Ciekawe artyku?y:

?  Pierwsze O
?
  Jak dzia?aj? sk?adniki aktywne Gravital Juice

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowejpotwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?ysynergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? zosta?y zg?oszone w powiadomieniu do G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Czy wiesz, ?e?

946 ml
30 ml zawiera:

Substancje aktywne:

Organiczny przecier z owoców gravioli 9.59 g Organiczny sok z li?ci aloesu 8.58 g Organiczny przecier z owoców mangostanu w?a?ciwego 1.43 g Organiczny sproszkowany li?? i owoc Opuncji figowej 1.43 g Sk?adniki:

organiczny przecier z owoców gravioli - flaszowiec mi?kkociernisty - (Annona muricata), woda, organiczny sok z li?ci aloesu zwyczajnego (Aloe barbadensis), organiczny przecier z owoców mangostanu w?a?ciwego (Garcinia mangostana), organiczny sproszkowany owoc i ?odyga Opuncji figowej - Nopal (Opuntia ficus-indica), substancja ?eluj?ca: organiczna guma guar, substancja ?eluj?ca: pektyny (z pomarańczy), regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy, aromat: naturalny z ?urawiny wielkoowocowej, regulator kwasowo?ci: kwas askorbinowy, substancja s?odz?ca: glikozydy stewiolowe (z organicznych li?ci Stevia rebaudiana)

Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Spo?ycie w nadmiernych ilo?ciach mo?e mie? efekt przeczyszczaj?cy. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu. Produkt nie jest zalecany dla kobiet w ci??y, karmi?cych piersi?.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym, ch?odnym miejscu, z dala od ?róde? ciep?a, ?wiat?a, ujemnych temperatur. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci. Produkt po otwarciu nale?y przechowywa? w lodówce i spo?y? do 45 dni.
Producent: CaliVita International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X