<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

GoldMAX? ()

Magnetyczny eliminator kamienia.

GoldMAX® CaliVita -  magnetyczny eliminator kamienia, oparty na Neodymie.  Stanowi przyjazne dla ?rodowiska energooszcz?dne rozwi?zanie problemów spowodowanych osadzaniem si? kamienia.

 

Mo?e by? u?yty zarówno w instalacjach wodoci?gowych, jak i mie? zastosowanie w urz?dzeniu do oczyszczania i jonizacji wody -  Aquarion.

GoldMAX® zastosowany wraz z urz?dzeniem Aquarion ma korzystny wp?yw na amortyzacj? urz?dzenia oraz sprawi, ?e smak wody b?dzie jeszcze lepszy.

Je?li urz?dzenie GoldMAX® zamontujemy na instalacji wodoci?gowej, urz?dzenia sanitarne stan? si? wolne od kamienia, a skuteczno?? bojlerów, pralek i zmywarek mo?e wzrosn??.

W trakcie dzia?ania magnetyzera GoldMAX® nast?puje zmiana w strukturze krystalicznej i ?adunkach  zawartych w wodzie minera?ów, tak ?e nie s? one zdolne do przylegania.

Co wi?cej, powsta?y wcze?niej osad ulega usuni?ciu. W ten sposób mo?na zapobiega? tworzeniu si? osadów sprzyjaj?cych rozwojowi grzybów, bakterii i innych mikroorganizmów.

Umie?? równolegle dwa magnesy wokó? bia?ego elastycznego przewodu dop?ywu wody do urz?dzenia Aquarion lub wokó? kranu g?ównego (magnesy b?d? si? odpycha?y) i przymocuj je elastycznymi zapinkami. Zaleca si? wcze?niejsze umocowanie elastycznych zapinek wokó? przewodu, gdy? u?atwi to monta? magnesów.

W przypadku umieszczenia magnesów na przewodzie dop?ywu wody do urz?dzenia Aquarion lub na instalacji wodoci?gowej wystarczy jedno urz?dzenie GoldMAX® - przy za?o?eniu, ?e ?redni miesi?czny przep?yw wody wyniesie do 50 m3, dla rur o wewn?trznej ?rednicy 2 cale (materia? niemagnetyczny) lub rur o wewn?trznej ?rednicy 1 cal (rury stalowe).

W przypadku wi?kszej ?rednicy rur, wi?kszego ?redniego miesi?cznego przep?ywu wody lub wody bardzo twardej, nale?y u?y? wi?cej ni? jeden magnetyzer GoldMAX®.

Ostrze?enie!
Produkt zawiera silny magnes. Nale?y przechowywa? go z dala od rozruszników serca, telewizorów, monitorów, przyrz?dów pomiarowych i wszelkich magnetycznych no?ników danych. Trzymanie magnesów blisko takich urz?dzeń mo?e spowodowa? ich uszkodzenie, zniszczenie a tak?e obra?enie cia?a.

Przechowuj produkt w miejscu niedost?pnym dla dzieci!

6 powodów, dla których warto si?gn?? po magnetyczny eliminator kamienia GoldMax CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Produkty spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej.
  To przyjazne dla ?rodowiska, energooszcz?dne rozwi?zanie problemów spowodowanych osadzaniem si? kamienia.
  Mo?e zwi?ksza? skuteczno?? bojlerów, pralek i zmywarek.
 • Zastosowany wraz z urz?dzeniem Aquarion ma korzystny wp?yw na amortyzacj? urz?dzenia oraz sprawi, ?e smak wody b?dzie jeszcze lepszy.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X