<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Digestive Enzymes (100 tabletek - masa netto: 96,2 g)

Enzymy trawienne
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Podstawowym warunkiem optymalnego wykorzystania substancji od?ywczych jest w?a?ciwy proces trawienia. Aktywne sk?adniki produktu to enzymy trawienne oraz substancje pochodzenia ro?linnego: nasiona kopru w?oskiego i kurkuma.

 

Procesy ?yciowe wymagaj? energii, któr? czerpiemy m.in. z ?ywno?ci. Enzymy trawienne odgrywaj? istotn? rol? w przekszta?caniu pokarmu w energi?. Rozk?adaj? go na proste sk?adniki, czyni?c je gotowymi do wch?oni?cia przez przewód pokarmowy. Z wiekiem nawet u zdrowych osób zmniejsza si? ilo?? wytwarzanych enzymów, co pogarsza jako?? trawienia oraz mo?e by? przyczyn? nieprzyjemnych objawów, towarzysz?cych temu stanowi. U osób z grup? krwi A taka sytuacja cz?sto wyst?puje bez wzgl?du na wiek. Inn? przyczyn? niedoboru enzymów mog? by? tak?e niew?a?ciwe nawyki ?ywieniowe, spo?ywanie potraw mro?onych, poddawanych obróbce termicznej, pasteryzowanych lub przyrz?dzanych w mikrofalówce. W ka?dym z tych przypadków warto wspomóc prawid?owy proces trawienia.

Jak dzia?aj? sk?adniki aktywne Digestive Enzymes?

 • dbaj? o komfort trawienny (kurkuma)
 • stymuluj? produkcj? enzymów trawiennych (kurkuma)
 • wspomagaj? oczyszczanie organizmu (nasiona kopru w?oskiego)
 • s? pomocne przy wzd?ciach (nasiona kopru w?oskiego)
 • wspieraj? prawid?owe funkcjonowanie w?troby (kurkuma)
 • korzystnie wp?ywaj? na funkcjonowanie uk?adu wydalniczego (nasiona kopru w?oskiego)

Produkt zawiera równie? pankreatyn? - mieszanin? najwa?niejszych enzymów trawiennych trzustki, pepsyn?, papain? uzyskiwan? z owocu papai, a tak?e diastaz?.

Komu szczególnie polecamy?

 • Wszystkim osobom, które chc? wspomóc funkcjonowanie uk?adu pokarmowego.
 • Osobom, które spo?ywaj? ci??kostrawne produkty.

Czy wiesz, ?e... z wiekiem nawet u zdrowych osób zmniejsza si? ilo?? wytwarzanych enzymów? Sytuacja ta pogarsza jako?? trawienia oraz mo?e by? przyczyn? nieprzyjemnych objawów towarzysz?cych temu stanowi. U osób z grup? krwi A taka sytuacja cz?sto wyst?puje bez wzgl?du na wiek.

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Pankreatyna 150 mg Nasiona kopru w?oskiego 150 mg Kurkuma 75 mg Kwas glutaminowy 50 mg Pepsyna 35 mg Bromelaina 25 mg Diastaza 20 mg Proteaza 15 mg Papaina 10 mg Sk?adniki:

stabilizator: w?glan wapnia, stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna; pankreatyna, nasiona kopru w?oskiego (Foeniculum vulgare), kurkuma- Ostry? d?ugi (Curcuma longa), substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), kwas L-glutaminowy, skrobia ry?owa, substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, pepsyna, bromelaina, diastaza (z j?czmienia), proteaza, substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, papaina, substancja przeciwzbryl?j?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu), substancja glazuruj?ca: szelak, substancja glazuruj?ca: talk.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, pozosta?e zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?? tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje wewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi m.in. zaburzenia ?o??dkowo-jelitowe np. wrzody), przyjmuj?ce leki, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.

Przeciwwskazania: Nndwra?liwo?? na sk?adniki preparatu.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X