<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

C 1000 Plus (100 tabletek - masa netto 137,8 g)

Mega dawka witaminy C, dzika ró?a
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

C 1000 Plus dzi?ki wysokiej zawarto?ci witaminy C wzbogaconej o ekologiczny owoc dzikiej ró?y, wspiera uk?ad immunologiczny w krytycznych momentach. Zapotrzebowanie na witamin? C wzrasta szczególnie w okresie jesienno-zimowym, u osób w podesz?ym wieku, sportowców, pal?cych papierosy, przy podwy?szonej temperaturze cia?a, a tak?e podczas przyjmowania niektórych lekarstw, np. doustnych ?rodków antykoncepcyjnych.

MySite Pro - C 1000 Plus >>


Obejrzyj film C 1000 Plus >>

Witamina C nale?y do najmniej trwa?ych witamin. Jest ma?o stabilna. ?atwo ulega rozk?adowi pod wp?ywem: temperatury, ?wiat?a, metali (mied?, ?elazo), przygotowywania ?ywno?ci, niew?a?ciwych warunków przechowywania. Ze wzgl?du na to, i? ludzie nie maj? zdolno?ci jej syntetyzowania, musi by? dostarczana wraz z po?ywieniem. W ustroju pe?ni niezwykle wa?ne funkcje.

C 1000 Plus to produkt wytwarzany technologi? przed?u?onego uwalniania (Delayed Release Technology), która zapewnia stopniowe uwalnianie i wch?anianie sk?adników aktywnych oraz ich sta?y poziom w organizmie.

Jak dzia?a witamina C?
 • wspiera odporno??
 • pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu nerwowego, utrzymaniu w?a?ciwych funkcji psychologicznych
 • zmniejsza uczucie zm?czenia i znu?enia
 • bierze udzia? w produkcji kolagenu, przez co wp?ywa korzystnie na funkcjonowanie naczyń krwiono?nych, skóry, dzi?se?, ko?ci, z?bów i chrz?stki
 • przyczynia si? do utrzymania prawid?owego metabolizmu energetycznego
 • odgrywa istotn? rol? w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
 • wspomaga absorpcj? ?elaza z ?ywno?ci i regeneracj? zredukowanej formy witaminy E
Komu szczególnie polecamy?
 • Wszystkim osobom w miesi?cach jesienno-zimowych.
 • Sportowcom i osobom pracuj?cym fizycznie.
 • Osobom nara?onym na stres, chc?cym wzmocni? uk?ad nerwowy i zmniejszy? uczucie zm?czenia.
 • Osobom w podesz?ym wieku, u których zapotrzebowanie na t? witamin? jest zwi?kszone.
 • Kobietom stosuj?cym doustne ?rodki antykoncepcyjne.
 • Czynnym i biernym palaczom tytoniu.
 • Osobom cz?sto spo?ywaj?cym alkohol.
 • Osobom chc?cym zwi?kszy? przyswajanie ?elaza (szczególnie kobietom w wieku rozrodczym).

Ciekawe artyku?y:

?  15 cennych dzia?ań witaminy C na Twój organizm - najnowsze odkrycia naukowe!
Co ??czy kolagen z witamin? C... a to wszystko ze starzeniem si??
C 1000 Plus - mega dawka witaminy C wzmocniona dzik? ró?? z upraw ekologicznych!
Co ??czy Vasco da Gam? z witamin? C?
?
  3 ró?ne alergie, a jedno rozwi?zanie

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Witamina C 1000 mg Ekologiczny owoc dzikiej ró?y 125 mg Sk?adniki:

witamina C (72,6%), sproszkowany ekologiczny owoc dzikiej ró?y (Rosa canina), stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), substancja glazuruj?ca: szelak, substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu), substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.

Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi (m.in kamic? nerkow?), przyjmuj?ce leki, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.

Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci. 
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X