<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Beauty Formula (90 tabletek - masa netto: 89,1 g)

Kompleks sk?adników dla urody
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Beauty Formula to ?ród?o sk?adników umo?liwiaj?cych utrzymanie zewn?trznego pi?kna… od wewn?trz. W sk?ad formu?y wchodz? witaminy, sk?adniki mineralne, aminokwasy, kolagen i sk?adniki ro?linne, wspomagaj?ce utrzymanie dobrej kondycji w?osów, skóry i paznokci.

Czy marzysz o promiennej cerze, mocnych paznokciach i b?yszcz?cych w?osach? To wszystko mo?na osi?gn?? w prosty sposób z pomoc? sk?adników aktywnych zawartych w nowoczesnej kompozycji produktu Beauty Formula. Zawiera ona kolagen – g?ówne bia?ko tkanki ??cznej. Sk?adniki ro?linne jak skrzyp polny wspomagaj?cy kondycj? skóry, w?osów i paznokci, korzystnie wp?ywaj?cy na witalno?? organizmu, w?trob?, wzmacniaj?cy tkank? chrz?stn? i naczynia krwiono?ne. Pokrzyw? zwyczajn?, która ju? od dawna stosowana jest jako ?rodek upi?kszaj?cy skór?, ale nie tylko. Wspomaga uk?ad odporno?ciowy, dodaje energii, korzystnie wp?ywa na stawy oraz wspomaga kr??enie krwi. Beauty Formula to równie? bogactwo aminokwasów, jak L-metionina i L-cysteina oraz witamin i sk?adników mineralnych. Witaminy: A, B2 i niacyna wspomagaj? utrzymanie dobrej kondycji skóry i b?on ?luzowych. Witamina C – wp?ywa na syntez? kolagenu. Witamina B6 uczestniczy w metabolizmie bia?ek, za? witamina B12 jest jednym ze sk?adników odpowiedzialnych za metabolizm energetyczny. Cynk ogrywa istotn? rol? w funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego, a tak?e w utrzymaniu prawid?owego stanu w?osów, skóry i paznokci. Mied? wp?ywa na w?a?ciw? kondycj? tkanki ??cznej i pigmentacj? skóry, w?osów. Jod to sk?adnik odpowiedzialny m.in. za metabolizm energetyczny, jak równie? za prawid?owy stan skóry.

Sk?adniki aktywne produktu Beauty Formula, dzia?aj?c od wewn?trz stanowi? ?wietne po??czenie z kosmetykami CaliVita® Cosmeticts. Ich regularne stosowanie sprawi, ?e twoje w?osy stan? si? l?ni?ce, a skóra b?dzie wygl?da?a ?wie?o, j?drnie i m?odo!

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Hydrolizowany kolagen 100 mg L-metionina 100 mg Ekstrakt z ziela skrzypu polnego (4:1)
(std. 6% zwi?zku krzemu-krzemionka)
90 mg L-cysteina 77 mg Ekstrakt z li?ci pokrzywy zwyczajnej (4:1) 40 mg Krzem 40 mg Witamina C 30 mg Niacyna 30 mg Cholina 30 mg Witamina B6 10 mg Cynk 10 mg Ryboflawina (Witamina B2) 5 mg Mied? 2 mg Witamina A 750 μg Jod 50 μg Witamina B12 10 μg Sk?adniki:

stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna, hydrolizowany kolagen, L-metionina, ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense), ditlenek krzemu, diwinian choliny, glukonian cynku, L-cysteina, witamina C, ekstrakt z organicznych li?ci pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), niacyna, substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, glukonian miedzi (II), substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu), witamina B6, substancja glazuruj?ca: talk, substancja glazuruj?ca: szelak, witamina B2, witamina A (beta-karoten, octan retinylu), witamina B12, jodek potasu.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem. W przypadku d?ugotrwa?ego podawania przetworów ze skrzypu nale?y przyjmowa? dodatkowo witamin? B1. 
Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu, kobiety w ci??y, karmi?ce piersi?, osoby maj?ce problem z tarczyc?.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X