<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

B Complex nowa ulepszona formu?a (Masa netto: 34,5 g)

Rewelacyjny sk?ad na stres i pami??
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Kompleks witamin z grupy B wzbogacony witamin? C oraz magnezem dla profesjonalnego wsparcia uk?adu nerwowego, odporno?ci, lepszej pami?ci, zdolno?ci umys?owych i psychofizycznych.

MySite Pro - linia California Fitness >>

Jak dzia?aj? witaminy z grupy B?
 • skutecznie wspomagaj? prawid?owe funkcjonowanie uk?adu nerwowego (witaminy B1, B2, B6, B12, niacyna, foliany, kwas pantotenowy, cholina)
 • przyczyniaj? si? do utrzymania odpowiedniego metabolizmu energetycznego (witaminy B1, B2, B6, B12, niacyna, foliany, kwas pantotenowy, cholina)
 • zmniejszaj? uczucie zm?czenia i znu?enia (witaminy B1, B2, B6, B12, niacyna, foliany, kwas pantotenowy, cholina)
 • bior? udzia? w utrzymaniu prawid?owych funkcji psychologicznych (witaminy B1, B6, B12, niacyna, foliany)
 • pomagaj? w utrzymaniu sprawno?ci umys?owej na prawid?owym poziomie (kwas pantotenowy)
 • korzystnie wp?ywaj? na serce (witamina B1)
 • wspomagaj? zachowa? zdrow? skór?, stan b?on ?luzowych (witamina B2, niacyna)
 • przyczyniaj? si? do utrzymania prawid?owego widzenia (witamina B2)
 • dbaj? o odpowiedni metabolizm ?elaza (witamina B2)
 • bior? udzia? w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym (witamina B2)
 • wspomagaj? stan krwinek czerwonych (witaminy B2, B6)
 • odgrywaj? istotn? rol? w syntezie cysteiny, regulacji aktywno?ci hormonalnej oraz w metabolizmie bia?ek, glikogenu (witamina B6)
 • bior? udzia? w metabolizmie homocysteiny (witaminy B6, B12, foliany, cholina)
 • korzystnie wp?ywaj? na uk?ad odporno?ciowy (witaminy B6, B12, foliany)
 • odgrywaj? istotn? rol? w procesie podzia?u komórek (witamina B12, foliany)
 • pomagaj? w prawid?owej syntezie aminokwasów (foliany)
 • bior? udzia? w produkcji krwi (foliany)
 • uczestnicz? w syntezie i metabolizmie hormonów steroidowych, witaminy D oraz niektórych neuroprzeka?ników (kwas pantotenowy)
 • wspomagaj? funkcjonowanie w?troby (cholina)

Jak dzia?a magnez?

 • przyczynia si? do zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia 
 • pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu nerwowego i w utrzymaniu prawid?owych funkcji psychologicznych
 • wspomaga utrzymanie równowagi elektrolitowej
 •  pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu mi??ni
 •  pomaga w utrzymaniu zdrowych ko?ci i z?bów
 •  odgrywa rol? w procesie podzia?u komórek

Wa?nym sk?adnikiem produktu jest równie? witamina C, wykazuj?ca m.in. dzia?anie antyoksydacyjne oraz wspomagaj?ca aktywno?? uk?adu odporno?ciowego i uk?adu nerwowego.

Komu szczególnie polecamy?

 • osobom nara?onym na stres
 • ci??ko pracuj?cym fizycznie i psychicznie
 • zabieganym
 • maj?cym du?o obowi?zków
 • w okresie egzaminów

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

 • Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
 • Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
 • Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
 • Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

 • Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
 • Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
 • Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? zosta?y zg?oszone w powiadomieniu do G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

 • Substancje aktywne:

  Cholina 200 mg Inozytol 200 mg Witamina C 120 mg Niacyna 30 mg Magnez 60 mg Kwas pantotenowy 10 mg Witamina B6 4 mg Ryboflawina (Witamina B2) 3.6 mg Tiamina (Witamina B1) 2.6 mg Kwas foliowy 200 μg Witamina B12 4 μg Sk?adniki:

  Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
  Uwagi! 
  Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problememi zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.

  Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu.
  Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
  Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
  Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
  Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

  Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

  X
  Zaloguj si?...
  Login
  X